Bécsi zsidókat mentett az anglikán egyház

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

2007. július 16. Az anglikán egyház a náci uralom idején segített menekülni az anglikán hitre tért bécsi zsidóknak – írta az Illustrierte Neue Welt című bécsi zsidó folyóiratban Lucian Meysels publicista a minap. Összesen 1800-an keresztelkedtek meg és a részükre kiállított “anglikán keresztlevél” jó szolgálatokat tett tranzitvízum megszerzésében nem éppen zsidóbarát kormányok esetében, valamint abban is, hogy gyermektranszportokba felvételt nyerjenek.

  Zsidok Becsben_Judisch_in_Wien 1938  
  Bécsi zsidók 1938 márciusában  

Az osztrák ellenállási okmányok levéltárának statisztikai adatai szerint a megkeresztelt zsidók közül mintegy százan nem élték túl a náci uralom éveit. Egyesek közülük el sem hagyták Ausztriát, másokat pedig később letartóztattak Csehszlovákiában, Hollandiában, Franciaországban vagy Olaszországban. Az nem ismeretes, hogy az anglikán hitre tért osztrák zsidók a nácik előli menekülésük után is anglikán vallásúaknak vallották-e magukat. A menekülésükhöz nyújtott segítséget az tette lehetővé, hogy Bécsben az anglikán egyház diplomáciai mentességet élvezett. Az 1877-ben épült anglikán templom lelkészének “a brit nagykövet személyes lelkésze” volt a hivatalos státusa.

Ez a helyzet mindmáig mit sem változott és a mindenkori anglikán lelkész a Bécsben akkreditált diplomaták között szerepel. Ez a státus az 1938. márciusban bekövetkezett Anschlusst követő hetekben és hónapokban döntő jelentőségűnek bizonyult egészen az 1939. szeptember 3-án a Harmadik Birodalomhoz intézett brit hadüzenetig.

Hugh Grimes tiszteletes 1934 óta volt a bécsi anglikán templom, a Christ Church lelkésze. Bátorságának köszönhetőn az 1938-as esztendő kritikus napjaiban éppen ilyen emberre volt szükség Bécsben – írta Meysels. A hírhedt nürnbergi törvények hatályba lépése után ugrásszerűen emelkedett a keresztséget felvenni óhajtók száma. Grimes összesen mintegy 900 bécsi zsidót keresztelt meg.

1938 július végén még egy anglikán lelkész érkezett Bécsbe, hogy a Grimes által addig végzett munkát átvegye. A 69 éves Frederick Collard megszakítás nélkül folytatta a Grimes által végzett munkát és 1938 szeptemberig 870 jelentkezőnek szolgáltatta ki a keresztség szentségét.

(Forrás: MTI)

[popup][/popup]