Azok az izraeli diplomaták 1962-ben…

Írta: Varga Sándor - Rovat: Archívum, Történelem

1962. nov. 22-én az Állami Egyház­ügyi Hivatal átküldi a Külügymi­nisztériumba „az izraeli követség tagjainak újabb illegális tevékeny­ségéről készült feljegyzés másolatát szíves tájékoztatás céljából. Elvtár­si üdvözlettel”:

Az izraeli követség két tagja egy bármicvón a Bethlen-téri templomban”

November 3-án szombaton volt a Bethlen téri templomban Lajtai Pé­ter bármicvója. Megjelent ott az iz­raeli követség két tagja is. Az. egyik titkár 1000 forintot adományozott a Tóra előtt. A gyerek pedig ajándékot kapott.

Egyre inkább szokássá válik, hogy az izraeli követség egy-két tagja mindegyik bármicvón megjelenik. Igaz, hogy sokszor a szülők hívják meg szép ajándék reményében, de sokszor meghívás nélkül is elmen­nek. Ügy látszik, hogy megbízottaik vannak, akik értesítik a követséget, hogy hol tartanak bármicvót.

Dr. Máté Miklós főrabbi, akinél az eset iránt érdeklődtem, azt mondta, hogy valószínűleg „bevetődött” oda a követség két tagja, ő nem hívta meg őket. Azt hiszi, hogy a gyerek szülei sem. (Dr. Máté Miklós gyer­mekeinek a bármicvóján azonban ott volt néhány hónap előtt az egész iz­raeli követség a követtel az élen. Dr. Máté Miklós akkor kijelentette, hogy meghívta a követséget, mert azt akarta, hogy a gyerek szép ajándékot kapjon. Sajnos egyre inkább szo­kássá válik, hogy Budapesten a zsi­dóknál nem rendeznek férfivá ava­tást az izraeli követség meghívása nélkül.)

1962. nov. 19.

1962. dec. 7. Az Állami Egyházügyi Hivatal átirata a KÜM VI. sz. Terü­leti Osztály vezetőjének.

Tudomásunkra jutott, hogy az iz­raeli ügyvivő – a protokollszabályok mellőzésével – közvetlenül megkereste a Fiú és Leány Árvaház vezetőit és közölte, hogy a közelgő Chanuka-ünnepeket gyermekeivel együtt körükben szeretné tölteni. Az árvaház vezetői ezt örömmel vették tudomásul, mert ismeretes előttük, hogy az ügyvivő látogatása mindig jelentős ajándékokkal jár. A MIOK vezetői természetesen nem járultak hozzá az ügyvivő kérésének teljesí­téséhez.

Javasolom, alkalomadtán az ügy­vivő figyelmét felhívni arra, hogy a protokollszabályokat megkerülve ne igyekezzen mindig a magyar zsidók nyugodt életét megzavarni.

Elvtársi üdvözlettel: főosztvez. h.

Az Új Magyar Központi Levéltár anyagából közreadja:

Címkék:1990-10

[popup][/popup]