Az izraeli üzletembernek kevés az ideje…

Írta: Szegő Krisztina - Rovat: Archívum, Gazdaság, Izrael

Az Izraeli Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa, Reuvén Sáron egyszerre három országban látja el hazája képviseletét. Havonta egy hetet tölt Lengyelországban, egy hetet Csehszlovákiában, a fennmaradó időt pedig Budapesten. Kérdésünkre, hogy miért épp ezek az országok kerültek, a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából tekintve egy hivatal hatáskörébe, elmondta:

  • E három ország új piacot jelent számunkra, mivel ez a régió napjainkban igen nagy keresletet mutat késztermékeink, csúcstechnológiánk, illetve az izraeli know-how iránt.

Ugyanakkor alkalmazkodnunk is kellett ehhez az új piachoz, hiszen ebben a térségben egészen másfajta marketing tevékenységet kell folytatnunk, mint amilyenhez a nyugati országokkal való kapcsolataink során szoktunk. Számos ellentmondás közül szembeötlő például, hogy bár az egyik oldalon katasztrofális tőkehiány mutatkozik, ugyanakkor jól el lehet itt adni akár a legdrágább termékeket is.

  • Konkrétan melyek azok az izraeli cikkek, amelyek iránt a legnagyobb nálunk az érdeklődés, illetve megfordítva, milyen közép-európai terméket látnak szívesen Izraelben?
  • Magyarországon a high technology, orvosi és telekommunikációs termékek iránt a legnagyobb a kereslet, valamint élénken érdeklődnek a technika és oktatás-fejlesztés, illetve a hadiipari termékek polgári célra történő átalakításénak módszerei iránt.

Lengyelország leginkább az élelmiszeripari termékekre vevő, illetve fogyasztási cikkekre, közülük számos olyanra is, amilyent Magyarországon nem keresnek. Ékszereinket pedig mindkét ország vásárolja.

Izrael ezzel szemben leginkább nyersanyagokat vesz, elsősorban fémeket, valamint vegyszereket és mezőgazdasági termékeket. Fogyasztási cikkeket azért nem importálunk, mert olyannyira drágák – ugyanakkor gyenge minőségűek -, hogy nem képesek felvenni a versenyt az izraeli piac többi résztvevőjének termékeivel.

  • Milyennek találja a gazdasági környezetet, mennyiben segítik, illetve mennyiben akadályozzák a különböző szabályzók, illetve az emberi mentalitás a befektetni szándékozó üzletembereket?
  • Az, hogy a törvények sűrűn változnak, egyrészt jó, hiszen érződik rajtuk a törekvés, hogy a gazdaságot piacorientált formába tereljék. Másrészt azonban az a tény, hogy a jogszabályokat túlontúl is gyakran változtatják, néha elkedvetlenítik

a külföldi befektetőket. Akad olyan szabályzó, amelyet az utóbbi másfél év alatt kétszer is módosítottak, mindez elbizonytalanítja a vállalkozót.

Ami az itt élő emberek hozzáállását illeti, természetes, hogy más, mint amihez hozzászokhattunk. Ugyanakkor az izraeli cégek rendelkeznek azzal a helyzeti előnnyel, hogy igen jól ismerik a közép-európai mentalitást, vagy mert e térségből vándoroltak ki egykor, vagy mert szüleik, nagyszüleik innen származnak. Amit azonban mindezek ellenére nehéz megszokni, az talán a nehézkesség. Az izraeli üzletembernek nincs sok ideje tárgyalásokon vesztegelni, szereti gyorsan, ha lehet napok alatt lezárni megbeszéléseit. Mégis, néha heteket kell itt töltenie, hiszen a legapróbb részleteket is oly sok emberrel, felelőssel, szervezettel, felügyeleti szervei kell egyeztetni, hogy a legegyszerűbb üzletek is tengeri kígyóvá nyúlnak.

  • Az utóbbi időben számos vegyesvállalat jött létre, nyílván, mert a szabályzók eddig ennek a formának kedveztek leginkább. Beváltak-e ezek a társulások, és ha igen, vajon a jövőben is ez lesz-e a két ország közötti gazdasági együttműködés útja, illetve elképzelhetők-e másfajta lehetőségek is?

A vegyesvállalati forma igen jól bevált, annál is inkább, mert a külföldi cégek, amelyek itt kívánnak vállalkozásba kezdeni, így biztosítják legkönnyebben, hogy legyen a helyszínen egy olyan partner, aki jól ismeri a helyi viszonyokat, körülményeket. Természetesen nem minden körben van így, hiszen aki például pusztán kereskedni akar, az eladhat, vehet anélkül, hogy vegyes vállalatot kellene alapítania. Mégis elmondható, hogy jelenleg a gazdasági együttműködésnek ez a legjobb formája.

  • Ha valakinek jó ötlete, vállalkozó kedve vagy tehetsége lenne közös vállalkozás beindításához, fordulhat-e Önökhöz tanácsért vagy segítségért, akár a piackutatás, akár a megvalósítás terén?
  • Többek között ezért vagyunk itt!

Szegő Krisztina

Címkék:1992-04

[popup][/popup]