Az építkezés előzményei

Írta: Vá- - Rovat: Archívum

Az építkezés előzményei

Azonosulva mindazokkal, akik a magyarországi zsidóság fennmaradásának, hagyománya és azonosságtudata meg­őrzésének egyik reménybeli letéteményesét látják a napok­ban felavatott intézményben, mégis fel kell idéznünk az épít­kezést megelőző „furcsaságokat”.

Az Abonyi utcai egykori Zsidó Gimnázium 1950-ben államo­sított épületének megváltásaként a Budapesti Zsidó Hitközség másfél milliárd forintnál többet kapott egy új iskola felépítésé­re és berendezésére. A megállapodás a kormánnyal 1995-ben történt. Az első információ a Szombat 1996. októberi számá­ban jelent meg: egy interjúban Zoltai Gusztáv ügyvezető igaz­gató közölte, hogy az állami pénzből történő beruházás részt­vevőit a közbeszerzési törvénynek megfelelően, pályáztatás után választják ki, holott akkor már megbízták a teljhatalmat jelentő és nagy jövedelemmel járó lebonyolítással a hitközség­gel már régebben is üzleti kapcsolatban lévő, Bálint házat épí­tő, jelenleg pedig a Zsidó Egyetem könyvtárának átépítését irá­nyító Kreatív 2000 nevű céget. Mi több: a cég tervezőinek asz­talán akkor már megjelent az iskola műszaki rajza. Az ügyve­zető igazgató és dr. Korn József BZSH-elnök a Szombat 1997. februári számában már tagadta, hogy az iskolaépítés a közbeszerzési törvény alá esik. A végső terveket is ők, és még néhány hitközségi alkalmazott, illetve funkcionárius hagyta jó­vá, mellőzve az iskolához kötődő öregdiákok (köztük szakem­berek) és az iskolaszék ellenvéleményét.

Az egymilliárd-ötszázhuszonhétmillió forintból és annak tete­mes kamataiból (az iskolaépítésre a Miniszterelnöki Hivatal már 1996 márciusában első részletként 225 millió forintot átutalt) telt volna az iskolavezetés által kiválasztott, és a jelenleginél lé­nyegesen jobb körülményeket biztosító óbudai telekre, mégis a zsidó kórház parkját vették el. A gyerekeknek a piciny udvarban sportolásra nem jut hely, csak egy visszatérő ígéret: „Majd a kö­zelben valamit bérelnek számukra…”

Lapzártánkkor még nem készült el az iskolaépítés zárszám­adása, de pótlólag az elkövetkező hónapokban szívesen adunk helyet számára. A BZSH illetékesei pedig remélhetően felhasználják az ajánlatot, hogy ezen a módon is informálják a hitközség tagjait, a zsidó közvéleményt a másfél milliárd fo­rint felhasználásáról.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]