Az Annapolisban elfogadott izraeli-palesztin közös nyilatkozat

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

A nyilatkozatot George Bush olvasta fel a békekonferencián 
Forrás: MTI

2007. november 27. Az Izrael és a palesztinok között létrejött, a 2008. végéig megkötendő békeszerződést előirányzó közös nyilatkozat szövege, melyet George W. Bush amerikai elnök olvasott fel kedden az annapolisi közel-keleti békekonferencián, és amelyet a Fehér Ház hozott nyilvánosságra:

   
 

George Bush, Mahmoud Abbas és Ehud Olmert

 

“Kifejezzük eltökéltségünket, hogy lezárjuk a vérontást, a szenvedést és a több évtizedes konfliktust népeink között; megnyitjuk a szabadságon alapuló béke, a biztonság, igazság, méltóság, tisztelet és kölcsönös elismerés új korszakát; hirdetjük a béke és az erőszakmentesség kultúráját; szembeszállunk a terrorizmussal és bujtogatással, akár palesztinok, akár izraeliek követik el.

“A békében és biztonságban egymás mellett élő két állam, Izrael és Palesztina céljának elősegítése végett egyetértünk abban, hogy haladéktalanul elindítsuk a jóhiszemű kétoldalú tárgyalásokat a békeszerződés megkötése céljából, mely megoldja az összes rendezetlen kérdést, beleértve valamennyi lényegi ügyet kivétel nélkül, amint azokat a korábbi megállapodásokban rögzítettük.”

“Kölcsönösen elkötelezzük magunkat a határozott, folyamatos, megszakítás nélküli tárgyalások mellett, és mindent megteszünk azért, hogy megállapodásra jussunk a 2008-as esztendő vége előtt. Evégből megállapodtunk egy, a két küldöttség vezetőjének közös elnöklete alatt működő irányító bizottság felállításában, mely folyamatosan tanácskozni fog.”

“Az irányító bizottság közös munkatervet fog kidolgozni, megalapozza és ellenőrzi a tárgyaló küldöttségek munkáját azzal a céllal, hogy azok minden kérdést megvitassanak. A küldöttségeket a két fél egy-egy vezető képviselője fogja irányítani. Az irányító bizottság első ülését 2007. december 12-én fogja megtartani.”

“Abbász elnök és Olmert miniszterelnök kétheti rendszerességgel találkozni fog, hogy figyelemmel kísérje a tárgyalásokat, és megadjon minden szükséges segítséget azok előrehaladásához.”

“A felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy haladéktalanul végrehajtják kölcsönös vállalásaikat, amelyeket az izraeli-palesztin konfliktus állandó, két államon alapuló megoldását előirányzó, a kvartett által 2003. április 30-án kiadott útiterv tartalmaz, és létrehoznak egy amerikai-palesztin-izraeli mechanizmust az Egyesült Államok vezetésével az útiterv végrehajtásának figyelemmel kísérésére.”

“A felek ezenkívül kötelezik magukat arra, hogy az útitervben vállaltakat folyamatosan teljesítik, amíg létre nem jön köztük a békeszerződés. Az Egyesült Államok ellenőrzi és elbírálja a két fél kötelezettségeinek teljesítését az útitervben vállaltak szerint.”

“Hacsak a felek más megállapodásra nem jutnak, a jövendő békeszerződés teljesítését alárendelik az útiterv megvalósításának, az Egyesült Államok felügyelete alatt.”

[popup][/popup]