ÁSZ-vizsgálat a MAZSIKÉ-ben

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Az Állami Számvevőszék nemrégiben átfogó vizsgálatot tartott a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületben. Az erről készült jelentésnek az egyesület vezetősége által kijelölt részét közöljük.

ÖSSZEGEZVE megállapítható, hogy a MAZSIKE a részére 1994. évben juttatott 3500 E Ft költségvetési támogatást alapszabályában lefektetett céljainak megfelelően sokirányú és színvonalas, rendszeres, a ma­gyar zsidóság örökségének, hagyományainak megőrzését, a közösségi élet megújítását célzó programjai meg­valósítására használta fel. A programokhoz rendelt költségstruktúra alapján az ellenőrzés megállapítása szerint az egyesület pénzfelhasználását a célszerűség és takarékosság jellemezte.

Eszközbeszerzés címén az Egyesület 1994. évben 444 392 Ft-ot fizetett ki, ebből 20 E Ft fölötti egyedi értékű beszerzés 314 525 Ft. A tárgyi eszközök beszerzésére for­dított összeg a juttatott költségvetési támogatás 12,7%-át teszi ki.

Bérköltségként 991 981 Ft-ot, társadalombiztosítási és munkaadói járulék címén 261 900 Ft-ot, együtt a költségvetési támogatás 35,8%-át számolták el, munkabérre, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak díjazására.

Az egyesület – elnökségi döntés alapján – egy fő részére fizetett költségtérítést, hivatali célú magángépjármű­-használat és saját telefon igénybevétele címén. A kifizetett összeg 178 440 Ft, a költségvetési támogatás 5%-a.

Az egyesület működésével kapcsolatos szolgáltatásokra – így például nyomda-, telefon-, posta-, közüzemi díjak költségeire 1994. évben összesen 823 112 Ft-ot, a költ­ségvetési támogatás 23,5%-át költötték.

Anyag- és eszközbeszerzésre 403 126 Ft-ot, az állami támogatás 11,5%-át használták fel.

A fenti kiadási jogcímeken elkönyvelt kiadások a költ­ségvetési támogatás összesen 84,6%-át teszik ki, a fennma­radó részt vendéglátás, fordítás, taxiköltség, biztosítás stb.. címén fizették ki.

Címkék:1995-03

[popup][/popup]