Arab álom Izrael végéről

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Arab álom Izrael végéről

Londonban évente egyszer, az Al Ahram Institute for Strategic Studies (Al Ahram Stratégiai Kutatási Intézet) által megjelentett Arab Stratégiai Jelentés című kiadvány szerkesztője, Dr. Wahib Abd Al-Magid az arab-izraeli konfliktus végét jósolja, mégpedig a demográfiai egyensúly megváltozásával. A terv sze­rint az izraeli araboknak a zsidó beván­dorlás kerékkötőjévé kell válniuk; segí­teni kell őket abban, hogy a zöld vona­lon belüli területre vándoroljanak be. Ezután létrejönne az egyesült palesztin­arab állam, melyben az ott lakó zsidók, az arab kultúra védőernyője alatt élhet­nek. Al-Magid az „Araboknak ki kell használniuk az Izraelt fenyegető de­mográfiai veszélyt” című tanulmányá­ban azt írja: „…Az 1948-as év arabjai­nak 2035-re többséggé kell válniuk Iz­raelben. 2048-ra biztosan többséget is fognak alkotni éppen egy évszázaddal a Nakbá-juk (az 1948-as háború tragé­diája) és az első vereségük után.” A szövegből továbbit is megtudhatunk Iz­rael arabok által megjövendölt sorsá­ról: „A demográfiai fenyegetés nem egyszerűen az 1948-ban Izraelben ma­radt palesztin népesség gyarapodásá­ból áll, hanem az Izraelbe tízezrével be­szivárgó palesztinokból. Ezek Izraelben maradnának, és tényeket úgy teremte­nének, hogy összeházasodnak az 1948-as lakossággal” Al-Magid megfo­galmazza, hogy Izrael valószínűleg kí­sérletet tesz arra, hogy különféle politi­kai eszközökkel korlátozza az arabok jogait, de tervei nem fognak sikerülni.

Al-Magid ezen kívül felszólítja az arab vezetőket, hogy fűzzék szorosabbra kapcsolataikat az izraeli arabokkal azért, hogy megváltoztassák Izrael demográfiai helyzetét. Majd így folytatja: „A második cél az, hogy szembeszálljunk a zsidó be­vándorlással, melyet a Jewish Agency próbál meg ismét erőltetni azután, hogy ezen év (2001) első félévében e téren csökkenés volt tapasztalható. Igaz, az intifáda folytatódása garantálja, hogy a ci­onistáknak a zsidó bevándorlás folytatá­sát szorgalmazó igyekezete ne sikerül­jön, sőt az (Izraelből történő) kivándor­lást segíti elő…” Al-Magid felszólítja Egyiptomot és Jordániát, hogy segítse a palesztinok beáramlását a Palesztin Au­tonómia területéről a zöld vonal, azaz Iz­rael 1967-es határai mögé.

Címkék:2002-01

[popup][/popup]