Áprilisi évfordulók

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

4 50 éve, 1944-ben e napon utasította a belügyminisz­térium a zsidókkal kapcsolatos német és magyar intézkedések végrehajtására létrehozott Zsidó Taná­csot, hogy másnap 16 óráig a keresztény kibombázottak részére 500 lakást ürítsen ki, és a lakáskulcsot a budapesti lakáshivatalban adja le.

3 50 éve, 1944-ben e napon lépett életbe a zsidók meg­különböztetését előíró kormányrendelet: nyilvános helyen, utcán minden 6 éven felüli felső ruházatának bal melli részén 10 centiméter átmérőjű sárga Dávid-csillagot köteles viselni.

6 50 éve, 1944-ben e napon tanácskoztak először a deportálásról a belügyminisztériumban SS vezetők a honvédség magas rangú képviselőivel. Baky László államtitkár, (1946-ban háborús bűnösként felakasztották) a csendőrség irányítója, tervet terjesztett elő az ország „meg­tisztítására”, a zsidók koncentrációs táborokba szállítására.

7 50 éve, 1944-ben e napon rangos SS tisztek rész­vételével a kormány titkos ülésén határoztak 50-150 ezer kárpátaljai és erdélyi zsidó összegyűjtéséről. 175 éve, 1819-ben született Hazay Ernő újságíró, akit a szabadságharcban való részvételéért az osztrákok halálra ítéltek. Sikerült külföldre menekülnie. A kiegyezés után a Pester Lloyd alapítója, országgyűlési képviselő.

8 50éve, 1944-ben e napon a kormányzó Endre Lászlót, a közismert antiszemitát belügyi államtitkárrá nevezte ki. Ő lett a zsidóügyek kormánybiztosa. (1946-ban háborús bűnösként felakasztották.)

14 50 éve, 1944-ben e napon kormányrendelettel zárolták a zsidók minden vagyonát.

Edmund Veesenmayer SS ezredes, a Har­madik Birodalom teljhatalmú budapesti megbízottja távirat­ban közölte külügyminiszterével, hogy a magyar miniszterel­nök, Sztójai Döme megkapta a kormányzótól, Horthy Mik­lóstól az engedélyt a zsidók deportálására.

18 75 éve, 1919-ben e napon az erdélyi Szinérváraljára és Farkasszóra bevonuló románok 21 zsidót agyonlőttek a székely hadosztály támogatása miatt.

21 50 éve, 1944-ben e napon kormányrendelet jelent meg a zsidó értelmiségiek elbocsátásáról. Hasonló rendeletet a közalkalmazottakról, ügy­védekről, újságírókról szín- és filmművészekről már három héttel korábban kiadtak.

23 50 éve, 1944-ben e napon Veesenmayer újabb jelentésben közölte Ribentrop külügyminiszterrel, hogy Erdélyben és Kárpátalján folyik a gettósítás, és dicsérte a magyar szerveket, hogy „szokatlan gyor­sasággal dolgoznak az itteni körülményekhez képest…”

24 50 éve, 1944-ben e napon Kárpátaljáról elindult az első szerelvény Auschwitzba, hogy „kipróbálják” annak „befogadóképességét”.

28 50 éve, 1944-ben e napon Ravasz László református püspök Horthynál járt, kérte a zsidókkal szembeni intézkedések enyhítését és a de­portálások leállítását. A kormányzó német közlésre hivatkozott: a zsidók „kölcsönmunkásokként” mennek a biro­dalomba…

29 50 éve, 1944-ben e napon lemondtak a Zeneszerzők Szövetségének keresztény tagjai is, mert

zsidó kollégáikat a kormány megfosztotta szövetségi tagságuktól.

30 50 éve, 1944-ben e napon kormányrendelet látott napvilágot a magyar szellemi életnek a zsidó szerzőktől való „megóvására.” A függelékben felsorolt Acsády Ignác történetíró-akadémikustól és Chajim Nachuram Bialiktól kezdve Josephus Flaviuson, Germánus Gyula nyelvészen, Franz Kafkán, Molnár Ferencen át, Örkény István, Radnóti Miklós után Franz Werfelig, Zelk Zoltánig, Stefan Zweigig, több száz író, költő neve olvasható. Róbert Péter

Címkék:1994-04

[popup][/popup]