Amit szívedbe rejtesz

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

A Holocaust magyar ajkú túlélőinek és hozzátartozóinak találkozója

Mi, akiknek megadatott a túlélés, úgy érezzük, itt van az ideje, hogy újra találkozzunk és beszéljünk a múltunkról, visszapergessük az idő kerekét. Találkozzunk abban az ország­ban, ahol megszülettünk, beszéljünk egymással azon a nyelven, amelyiken az első szavakat kiejtettük. Abban az országban, ahol a szenvedés útjára taszítottak bennünket, ahol átéltük a rettenetét a gettók mélyén, a Duna-partra kihajtva vagy bujkálva. E nyelv, e múlt az, ami összeköt bennünket. A múlt felidézése könnyebb lesz, ha azokkal, akik itt maradtak és azokkal, akik új hazára leltek, együtt fogunk szembenézni. Találkozzunk, hogy vissza­találjunk gyermekkorunkhoz, múltunkhoz. Találkozzunk, hogy elmondhassuk szenvedé­seinket: saját tragédiáinkat, szüleink, gyermekeink, bará­taink elpusztításának történe­tét.

Ezzel a céllal kívánjuk meg­szervezni 1994. október 14-16. között a találkozót.

Magyarországon 1994 a Holo­caust áldozataira való emlékezés éve. Sok más rendezvény mellett a mi találkozónk a személyes em­lékezést, a személyes találkozást szolgálja, hogy meghallgassunk másokat, és meghallgassanak bennünket. Hogy megismerjük egymás „túlélési manővereit”, hogy az élethez gyermekeinknek egy jobb stratégiát adhassunk át, mint amit mi magunk szüleinktől kaptunk. Szeretnénk együtt örülni annak, hogy élünk, hogy immár itt vannak mellettünk gyermekeink és unokáink, és szeretnénk egymást segíteni abban, hogy hogyan tegyünk eleget a par­ancsnak: „…és beszéld el fiad­nak!”

Háromnapos találkozót szer­vezünk egy Budapesthez közeli szállodában péntektől vasár­napig. A találkozó fő programja 10-12 fős kiscsoportokban és nagycsoportokban való beszél­getés, melyet gyakorlott szakem­berek vezetnek. Ezek a következő témákkal foglalkoznak: „A múlt felelevenítése”, „Hogyan mondjuk el gyermekeinknek?”, „Beszélni vagy felejteni?”, ”A kettős iden­titás problémái”, „Vegyes házas­ságok”, „Zsidó identitás – zsidó vallás” stb. Nyitottak vagyunk a résztvevők által hozott témák megbeszélésére is. Lehetőség lesz a találkozóhoz kapcso­lódóan különböző kulturális események mellett budapesti vagy vidéki zsidó emlékhelyek (zsinagógák, temetők, Zsidó Múzeum, gettó stb.) felkere­sésére is.

Találkozni és beszélgetni fogunk nem-zsidó barátainkkal, akik a vészkorszakban is tiszta lelkiismeretükre hallgatva vál­lalták a veszélyt, és ma is tudják, hogy mi a dolguk.

A találkozót a KÚT Alapítvány, a Magyarországi Zsidó Fórum és a Bar Kochba Alapítvány szervezi.

A KÚT Alapítvány keretében két éve működik önkéntes és ingyenes alapon pszichoterápiás rendelés a társadalmi üldöztetést elszenvedettek, mindenekelőtt a Holocaust túlélőinek segítésére. Három éve működik a KÚT beszélgető csoportja, három ge­neráció – nagyszülőktől unokáig – részvételével, ahol arról beszél­getünk, mit jelent számunkra a zsidó identitás, hogyan könnyíthetjük meg egymásnak a múlt szenvedéseinek az elviselését. Van egy oral history videotárunk, mely túlélő társaink visszaemlékezéseit őrzi.

A Bar Kochba Alapítvány olyan képzési, kutatási és közösségi tevékenységeket támogat, ame­lyek célja a rasszista és etnikai előítéletek, az antiszemitizmus el­leni harc, a magyarországi zsidó kulturális hagyományok őrzése, kapcsolatok ápolása a zsidó közösségekkel bárhol a világon, valamint együttműködés kiala­kítása zsidó és nem-zsidó egyének és közösségek között.

A Magyarországi Zsidó Fórum olyan társadalmi egyesület, ame­lynek fő célja a személyes kapcsolatok kialakítása és ápolása az Izraelben és a diasz­pórában (ezen belül Magyar- országon) élő zsidók között. A Fórum-mozgalomnak három nagy regionális szervezete van: az Izraeli Fórum, az észak-amerikai Zsidó Fórum és az Európai Izrael Fórum – ez utóbbi tagszervezete a magyar Fórum.

Előzetes tájékoztatásként: a részvételi díj, mely magában fog­lalja a szállást és a teljes ellátást is 500 USD. Részvétel bejelent­hető, illetve jelentkezési űrlap igényelhető: Dr. Rudas János, H-1116 Budapest, Hengermalom út 15. Telefon/Fax: 36-1-161-1088.

Címkék:1994-05

[popup][/popup]