Alternatív struktúra a hitközségen belül?

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

Alternatív struktúra a hitközségen belül?

Olti Ferenc, Mazsihisz-alelnök, aki a Hitközség képvi­selője az European Council of Jewish Communities (ECJC) nevű európai zsidó szervezetben és egyben annak vezetőségi tagja, néhány hónappal ezelőtt beszámolt ar­ról, hogy az ECJC révén mintegy 70 millió forint támoga­tást sikerült szerezni a magyar holocaust-túlélők életkörül­ményeinek javítására egy hasonló célú holland kormány- alapítványtól.

A pénz elosztásáról öttagú kuratórium döntött. (A tagok­tól Dr. Olti nem kért felhatalmazást nevük nyilvánosságra hozatalához, így ennek közzétételére itt nincs mód.) Az ala­pítványhoz heten pályáztak, a kuratórium négy pályázatot ítélt támogatásra méltónak. 35 millió forintot kapott a Mazsihisz egy értelmi fogyatékos otthon fölépítésére. (Érde­kesség, hogy a Joint magyarországi irodája és a B’nai B’rith is ugyanerre a célra kért és kapott pénzt a fent említett hol­land alapítványtól.) Az ortodox hitközségnek 20 milliót sza­vazott meg a kuratórium az Alma utcai szeretetotthon fel­újítására. Ötmillió forintot kapott a debreceni hitközség egy mikrobusz vásárlására, mellyel idős hitközségi tagok­nak szállítják ki az ebédet. Szintén ötmilliót kapott a Szé­kely Gábor által létrehozott Székely-alapítvány, mely a Jad Vasém intézet által kitüntetett embermentők gyógyszerel­látására kapta a támogatást.

Az új finanszírozási lehetőségről a Mazsihisz és a Bzsh köz­gyűléseinek tagjai kaptak tájékoztatást, így nekik állt módjuk­ban pályázni. Gyakorlatilag tehát a hitközségen belül alterna­tív pénzelosztó forrás jelent meg, amely fölött nem a Zoltai Gusztáv vezette centralizált apparátus, hanem egy másik személy, jelen esetben Ölti Ferenc alelnök – és az általa fel­kért kuratórium – gyakorol befolyást. Erre úgy nyílott le­hetőség, hogy a holland alapítványhoz az ECJC pályázott. Emiatt Sessler György számvizsgáló bizottsági elnök, a képviselő testület tagjaihoz írt levelében élesen bírálta őt, no­ha a pénz oroszlánrésze hitközségi intézményekhez került.

(jég)

Címkék:2001-06

[popup][/popup]