Állásfoglalás az állampolgári jogegyenlőségről

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

Szövetségünk érdekelt abban, hogy hazánk állampolgárai között a megértés, a kölcsönös tisztelet és a közös nemzeti célokért történő összefogás, a társadalom minden rétegével és érdekcsoportjával létrejöjjön.

A közelmúlt eseményei arra késztetnek ezért bennünket, hogy felemeljük szavunkat és tiltakozzunk az Alkotmányunktól idegen faji megkülönböztetés és a fajellenes uszítás bármely részről megnyilvánuló jelensége ellen. A fajvédelmi propaganda-nyilatkozatokat egyformán elítélendőnek és társadalmilag károsnak ítéljük, akár a faji többség, akár a faji kisebbség érdekében hozzák nyilvánosságra.

Tiltakozunk az ellen, hogy bárki fajvédelmi propagandát fejtsen ki olyan fórumon, amely bármely más magyar állampolgárnak nem állhat rendelkezésére.

Az Alkotmány minden magyar állampolgár számára biztosítja a csorbítatlan, teljes jogegyenlőséget, következésképpen sérelmeire a méltányos jogorvoslatot. Nem teszi azonban állampolgári kötelességgé az állampolgárok, vagy érdekcsoportjaik egymás iránti szeretetét.

Ezt méltó emberi magatartással ki lehet érdemelni! Másrészről úgy ítéljük meg, ha egy egyén vagy érdekcsoport magatartásával a társadalmi közmegbecsülést képtelen az állampolgárok széles rétegeiből kiváltani, akkor a bajok és sérelmek vélt vagy valós okát nem a társadalom magatartásában kell kutatni.

A MUSZ 51-56 Szövetség Elnöksége

Címkék:1991-09

[popup][/popup]