Alapítvány tizenegy országban

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Világ

LENGYELORSZÁG

Ez volt az az ország, ahol a támogatást nem a fiatalok, a gyerekek ne­velési feltételeinek megteremtésével I kezdte, hanem az öregekről valói gondoskodással. Krakkóban, a XVII. században épült zsinagógában azzal fogadta néhány aggastyán, hogy szinte már csak ők maradtak meg a háború előtti 3,3 milliós közösség holocaustot túlélői közül. Lauder első lépésként (az agonizáló szocialista rendszer az ő működését inkább elnézte, mint a nemzetközi zsidó szervezetekét) szinte a fizikai fennmaradást biztosította: megszervezte a kóser ételek importját, majd előállítását, gondoskodott a varsói idősek otthonának ellátásáról, zsinagógák rezsijét fizette, néhányat renováltatott.

Ma Varsóban található a Lauder Morasha Iskola és Óvoda, az ifjúsá­gi központ. Hasonló centrumokban tanulnak és szórakoznak a zsidó fia­talok Gdanskban, Krakkóban, Lódzban, Wroclawban. Wychwaldban ta­lálható a Lauder nevelési központ és az ugyancsak országos nyári tábor, valamint a legnépesebb és legjob­ban felszerelt szociális otthon.

A varsói zsidó múzeum munka­társai gyűjtik össze, kutatják fel az egykori hitközségek, egykoron élt személyek fellelhető iratait, ame­lyek rendszerezése mind jelentő­sebb dokumentuma lesz a zsidóság egyetemes történetének.

Bizonyára az újra sarjadó zsidó élet hatására számos olyan idős nő és férfi tért vissza a közösséghez, akiket az 1939-es, Lengyelországot lerohanó német okkupáció után, a népirtás kezdetén kisgyerekként lengyel családok vettek magukhoz, s mert elárvultak, a nevelőszülőknél maradtak – kereszténynek… Ők is részesei annak a – nevezzük bezárkózásnak, elvonulásnak – tanulási folyamatnak, amelyen házaspárok, családok, identitásukat keresők (vesznek részt, akik izraeli és amerikai oktatók segítségével meg akarnak ismerkedni a zsidó hagyományok elemeivel: megtanulják a kaserolás szabályait, a szombatfogadást, néhány imát – ez utóbbiakat többnyire latin betűs leírás alapján.

A Lauder Alapítvány tartja fenn a zsidó sajtót, anyagi alapját adja a néhány éve ismételten rendezett Krakkói Zsidó Kulturális Hétnek, s legújabb gyámolítottja: Auschwitz. A rémtetteket hitelesen dokumentáló egykori láger, a milliók pusztulásának emlékhelye fenntartási nehézségekkel küszködik, mert egyre kevesebb pénzt kap a lengyel államtól; felmerült, hogy zsugorítják területét, csökkentik látogatási idejét, ezt akarja megelőzni az alapítvány.

BELARUSSZIA

Az ország kétszázezres zsidóságai az orosz és a francia után Európa harmadik legnagyobb diaszpórája. Minszkben működik a Lauder-óvo­da, a Lauder Schneor iskola és a Lauder Lech Lecha ifjúsági központ.

UKRAJNA

Kijevben zsidó általános és középis­kolában, Lvovban pedig középisko­lában tanulhatnak a fiatalok.

MOLDÁVIA

Kisinyovban Héber Akadémiának nevezik azt a tudományos központot, ahová begyűjtötték az országban fellelhető judaisztikai műveket, héber és jiddis nyelvű irodalmi al­kotásokat, és teszik lehetővé a zsidó tudományokkal és nyelvekkel való ismerkedést és azok művelését.

LETTORSZÁG, LITVÁNIA, BULGÁRIA

Tallinnban, Rigában és Szófiában nyári táborban tölthetik vakációju­kat a zsidó fiatalok.

OROSZORSZÁG

Az alapítványnak az országban csak egyetlen képviselete van: egy nemzetközi diákcserét bonyolító iroda. (Hasonló programot szervez­nek még New Yorkkal Bécsből, Berlinből, Budapestből, Szófiából, Varsóból.)

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Prágában az alapítvány négy intézményt tart fenn: Lauder-óvoda, La­uder Gur Aryeh Zsidó Iskola, nevelési és kulturális központ, valamint a zsidó múzeum.

SZLOVÁKIA

Lauder-óvoda Pozsonyban van.

NÉMETORSZÁG

Ronald S. Lauder Zsidó Klub és Könyvtár működik orosz bevándor­lók számára Drezdában, Erfurtban és Schwerinben, továbbá Berlinben a Keruv projekt.

Címkék:1997-10

[popup][/popup]