A világ legnagyobb zsinagógája

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hagyomány, Közösség, Világ

 10 ezer fős zsinagóga épül New Yorkban, a Szatmári haszid közösség kebelében. Ez lesz a legnagyobb zsi­dó kegyhely, ami valaha épült a vi­lágon – a Bét HaMikdást, az 1900 éve lerombolt Jeruzsálemi Szentélyt is be­leértve. A Szatmári rebbe, Joel Teitelbaum (aki a cionista Kasztner Rezső híres mentőakciójának kö­szönhette életét, ám közösségét en­nek ellenére mindvégig az ádáz anticionizmus szellemében nevelte) 1947-ben telepedett le New York williamsburgi negyedében közösségé­nek maradékával, néhány tucat túlélő családdal. Mivel azonban szent kül­detésének tekintette a szatmári ha­szidok gyülekezetének megújítását, pártolta a bőséges gyermekáldást (ami a haszid közösségeknél amúgy is hagyomány). A fiatalok még húsz­éves koruk előtt megházasodnak, az átlagos gyerekszám családonként 10 körül van. Ennek következtében ma Williamsburgben már 50 ezer a szat­mári haszidok száma (nem beszélve a másutt – mindenekelőtt Izraelben – élő szatmáriakról) és a közösség lét­száma becslések szerint 8-10 éven­ként megduplázódik. A legutóbbi Jom Kipur ünnepen 3600 fős zsina­gógájuk már kicsinek bizonyult: hí­vők tömegei voltak kénytelenek az utcán imádkozni. A 20 millió dolláros­ra tervezett projektet két év alatt kívánják tető alá hozni. A szatmári haszidok túlnyomó többsége szerény jövedelmű ember: hitük parancsai­nak szigorú betartása a modem világ számtalan jól fizető munkakörétől tartja őket távol.

Címkék:1996-06

[popup][/popup]