A valóság a szeretetkórházról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A valóság a szeretetkórházról

Ez év októberében megjelent folyói­ratuk 16. oldalán részletesen taglalják a Mazsök és Mazsihisz kapcsolatát. Eb­be a cikkbe sajnálatos módon olyan tény került, amely nem felel meg a va­lóságnak. A fent említett mondatban a Szeretetkórházat a cikk szerzője úgy ál­lítja be, hogy minimális pénzügyi autonómiával sem rendelkezik. A valóság az, hogy a Mazsihisz Szeretetkórház ön­álló jogi személyként, bevételeivel sa­ját maga gazdálkodik, és ebben a kér­désben a Mazsihisz csak a tulajdonost megillető ellenőrzési jogokat gyakorol­ja, és közvetlenül nem szól bele a kór­ház gazdálkodásába.

Kérjük levelünket helyreigazításnak tekinteni és azt lapjuk következő szá­mában megjelentetni szíveskedje­nek.

Szinai T. József gazdasági igazgató

Dr. Deutsch Zsuzsa orvos igazgató

Címkék:2001-12

[popup][/popup]