A terror elfátyolozott kultúrája

Írta: Seres László - Rovat: Archívum

A terror elfátyolozott kultúrája

„Oszama bin Laden most már a pop­kultúra minden formájában megje­lent” – örül az al-Dzsazíra honlapja, amely arról számol be: fiatal brit muszlimok körében nagy népszerű­ségnek örvend az a rapvideo, amely a szaúdi terrorvezért és a szeptember 11-i terrorista támadásokat élteti ne­vetve, miközben azt javasolja, vessék tűzre George Busht és Tony Blairt.

Shaikh Terra „rapművész” alkotása annyira kelendő, hogy a szigetország­ban működő arab kulturális egyesüle­tek is terjesztik – intő jeleként annak, hogy érdemes odafigyelni ezekre a ci­vil egyletekre.

Ha még csak az agresszív videoklipekről lenne szó. A brit, német, belga és francia hatóságok szeptember 11-e óta különös figyelemmel követik (és időnként be is tiltják) azokat a legális keretek között működő muszlim civil szer­vezeteket, amelyek – közhasznú kulturális, oktatási, vallá­si köntösben – valójában a militáns iszlámista ideológia előretolt bástyái, sőt nem egy esetben a terrorista szervez­kedés hídfőállásai. A fejkendővita nemcsak arról szól, hogy mennyi kulturális „másságot” kell tolerálnia Európá­nak, hogy hol kezdődnek és hol érnek véget fiatal muzul­mán nők egyéni jogai, a vallási identitás önreprezentációs jogai, hanem arról is: hogyan lehet megakadályozni, hogy a fundamentalista, erőszakhívő iszlámista ideológia (álságos módon a nőkre, a diákokra hivatkozva) beszivárogjon az iskolákba, a közigazgatásba, a jogrendbe.

Néhány főszervező ugyanis tudatosan teszteli, meddig mehetnek el, melyek a szekuláris Európa határai. A betil­tott német „Kalifa Állam” aktivistáihoz hasonló funda­mentalisták ott vannak az iskolákban, a mecsetekben, a helyi civil kezdeményezésekben, a baloldali-antiglobalista tüntetéseken. Emberi jogi retorikát használnak, hogy elnyerjék a „politikailag korrekt” európai értelmiség szim­pátiáját, miközben információs hálózatokat és internetes levelezőlistákat működtetnek a kommunista „antiimperialistákkal”, izraeli és amerikai zászlókat égetnek palesztin tüntetéseken. Brit muzulmán körökben jellemző módon „felháborítónak” találták, amikor Dennis MacShane brit Európa-ügyi miniszter tavaly arra szólította fel őket: hatá­rolódjanak el jobban a nemzetközi iszlámista terrorizmus­tól. Az európai balos nyilvánosság az ilyesmit a kulturá­lis-politikai autonómiába, a „multikultiba” való megen­gedhetetlen beleszólásnak, szinte rasszizmusnak tartja.

A londoni The Observer januári tényfeltáró riportja sze­rint azonban az ominózus szeptember 11-i nap óta az euró­pai iszlámista szervezetek (amelyek csak fel- és áttételesen kötődnek az al-Kaidához) akadálytalanul újraszerveződtek, és tovább építették kis sejtekből álló szervezeti hálójukat – különösen a még nem EU-tag kelet-európai államokban, Lengyelországban, Csehországban és Bulgáriában. Hír­szerzési információk szerint Nagy-Britannia továbbra is kulcsszerepet játszik az iszlámisták életében, főleg mene­dékhelyként, illetve logisztikai és pénzszerző (fundraising) szempontból, míg Ausztria, Németország és Franciaország elsőrangú terep fegyveresek toborzása és fegyverek bevá­sárlása számára. Szinte minden olasz, brit, ciprusi rendőri intézkedés, minden elfogott muszlim aktivista vagy sejt he­lyét azonnal két újabb kis csoport tölti be, a pénzek szinte minden esetben a kimeríthetetlennek tűnő Szaúd-Arábiából származnak. A JINSA zsidó hírszerzési portál információi szerint ma már szinte mindegyik EU-tagállamban létezik legalább egy al-Kaida sejt; ezek kommunikálnak egymás­sal, sőt embereiket szükség esetén átküldik egymás orszá­gába, hogy a szervezésben vagy a toborzásban segítsenek.

A német hatóságok azt tervezik, hogy betiltják a szaúdi pénzekből fenntartott bonni „King Fahd Akadémiát”, amely sajtóhírek szerint az iszlám fundamentalizmust, a harcos dzsihádot, a Nyugat gyűlöletét tanítja arab diplomaták gye­rekeinek. A Time magazinnak egy német önkormányzati vezető az ügyről tömören úgy fogalmazott: „Szeptember 11-e tanulsága az, hogy nem figyeltünk rájuk eléggé.”

Seres László

Címkék:2004-03

[popup][/popup]