A támogatás nem tart örökké

Írta: B.J. - Rovat: Archívum

A támogatás nem tart örökké”

Interjú Taly Shaullal, a Joint Magyarországi Irodája igazgató-helyettesével, a Mazs vezetőjével

Milyen feltételek tették lehetővé a Mazs megala­kítását és fejlődését?

– A Joint 1989-től nyitotta meg másodízben a budapesti irodáját, de már a második világháború után megkezdte te­vékenységét Magyarországon, rengeteg anyagi segítséget nyújtva a holokauszt túlélőinek. A szocializmus idején saj­nos képtelenek voltunk fenntartani az irodát, ám néhány fedőszervezeten át eljutottunk a rászorulókhoz. Az új idők szeleként 1989-ben engedélyt kaptunk a magyar államtól, hogy újra kinyithassunk, az Amerikai Joint Magyarországi Irodája néven. 1991-ben hoztuk létre a szociális alapít­ványt, a Mazs-t, ez kiemelten közhasznúnak bejegyzett magyar szervezet. 2005-ben körülbelül 4500 személyen tudtunk segíteni, de az Aranyvonat-kárpótlás ügyintézését is az alapítvány végzi, így klienseink köre már legalább 5500-ra bővült. 2001-ben jutottunk először támogatáshoz a Claims Conference-be befutó kárpótlási pénzekből. Ezt is, mint minden Claims támogatást, több zsidó szervezet, így a holocaust túlélők szervezetei és a Mazsihisz közösen pá­lyázták meg. Az áttörés azonban 2003-ban történt, hatal­mas, kedvező változás a Mazs életében: rendszeres, je­lentős támogatást kaptunk a Claims Conference-től a kár­pótlási alapokból. Ezt a pénzt a Claims döntése szerint nem forintosítva, hanem szociális szolgáltatások formájában tudjuk eljuttatni a rászorulókhoz. A megszaporodott fel­adatokat teljesítendő, gyökeresen át kellett alakítanunk a szerkezetünket, hisz míg korábban csupán körülbelül 1000 emberen segíthettünk, most ez a szám sok ezerre nőtt. 2006-ban a hitközséggel és Holokauszt túlélő szervezetek kel együtt külön támogatást kaptunk a Claims Conference- től az arany vonat-ügy miatt, amelyet a Mazs adminisztrál. 2005 szeptemberében ugyanis létrejött a rendezési meg­állapodást az Egyesült Államok kormánya és a holokauszt magyarországi áldozatai, illetve azoknak az örökösei kö­zött. Az aranyvonat-ügy, annak ellenére, hogy rengeteg frusztrációt hozott a felszínre, arra késztette a zsidó szerve­zeteket, hogy sokkal erősebben működjünk együtt.

Milyen kapcsolat van a Joint, a Mazs és a Mazsi- hisz között?

– A 2006-os együttműködésig is voltak közös vállalásai a Hitközségnek és a Jointnak: ilyen például a kóser kony­ha üzemeltetése, és az étel házhoz szállítása, melyeket a Joint anyagilag támogatott. Mivel a Mazs a kezdetekben kizárólag a túlélők támogatásával foglalkozott, a Mazsihisz az idősklubok, a kórház, idősek otthona fenntartását, kóser étel szállítását, üdültetést, valamint a fiatalabb gene­rációk támogatását végezte. Már a Claims támogatása, de főként az aranyvonat-ügy azt is eredményezte, hogy sok­kal szorosabban működünk együtt a Mazsihiszszel és a túlélőkkel foglalkozó többi szervezettel, a NÜB-bel és a MUSZOE-vel. Örvendetes, hogy a Mazs és a Hitközség között mindig elismerésen alapuló, szoros kapcsolat állt fenn. Igaz, ami igaz, az aranyvonat-kárpótlásig néha pár­huzamosan dolgozott egymás mellett a két szervezet, de hála a Mazs kiváló adminisztrációs rendszerének, szoro­sabbra fűzzük szálainkat. És rengeteget fáradozunk azon is, hogy új embereket vonjunk.be a közösség életébe. Sok természetbeni adományt: ruhát, cipőt, elektronikai cikket is kapunk, ezeket a Mazsihiszszel közösen osztjuk szét.

Említette, hogy rendkívüli támogatáshoz jutottak a Claims Conference-től.

Végül is nem titok, hogy 2004-ben 1 millió 973 ezer dol­lárt, 2005-ben 1 millió 972 dollárt, míg 2006-ban 2 millió 960 ezer dollárt kaptunk a Claimstől. Az összegből sok ezer kli­enst támogattunk az évek során. A zsák azonban nem feneket­len: kizárólag a rászorulókat tudjuk segíteni, ezért szigorú kri­tériumrendszert állítottunk fel. Mindig meg kell vizsgálnunk a kérvényező szociális helyzetét, a jövedelmét, az egészségügyi állapotát és az összes kiadását. A Claims Conference tá­mogatása sajnos nem tart örökké, 2011-re már alig folyósíta­nak számunkra segítséget. El kellene gondolkoznunk azon, hogy a jelenlegi „Kánaán” után a magyar zsidó szervezetek hogyan oldják meg együttesen a rászorulók támogatását.

Milyen új tervei vannak a Mazs-nak?

Szokás szerint tele vagyunk tervekkel: jelenleg azon fára­dozunk, hogy egy pszichiáterekből és pszichológusokból álló csoportot hozzunk létre, amelyhez nagy segítséget nyújt a KÚT nevű, független pszichoterápiás alapítvány, akik legin­kább a holokauszt-túlélőkkel és a második generációval fog­lalkoznak. Örömmel emelem ki az önkéntesek szerepét, amely programot folyamatosan fejlesztjük, mivel az önkénte­sek a segítségnyújtáson túl. hatalmas szerepet játszanak a zsi­dó közösség újraépítésében. Munkájuk szervezése és segítése egyre fontosabb számunkra, és az egész közösség számára is.

B.J.

Címkék:2006-04

[popup][/popup]