A Szombat válaszol

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Junák László, Veszprém. Ön, mint ahogy leveléből is kitűnt, veszprémi lakos. S csak elismeréssel szólhatunk a veszprémi zsidóság múlta, maradékának jelene iránt tanúsított érdeklődéséről. S ki, ha nem Ön hivatott elsősorban felvetni egy mártír emléktábla felállításának tervét a társadalmi szervezetek, a helyi önkormányzat elolt az elpusztított veszprémi zsidók emlékének megörökítésére.

Ami a veszprémi zsinagógáról készült fotók felkutatását illeti, mi nem tehetünk egyebet, mint hogy itt, ebben a rovatban fordulunk olvasóinkhoz.

A lap előfizetésére vonatkozóan csak annyit, ennek semmi akadálya, az általunk elküldött csekken előfizet folyóiratunkra és mi küldjük Önnek a Szombatot.

Kis Gáborné, Telki. Csak helyeselni tudjuk, hogy nem halad el észrevétlenül a városban itt-ott fellelhető’ antiszemita feliratok mellett. A többi között Ön említést tesz a következő’ feliratról: „Félek, mert Ú vagyok.” Nem biztos, hogy jelen esetben az antiszemitizmus sugallta az ominózus feliratot. Annyit szabad legyen még megjegyeznünk, bibliai idézetekkel egymagában nem lehet hatásosan harcolni az ilyen jelenségek ellen.

Ne haragudjon kedves Spitz Edmund, Máramarossziget, de nincs igaza. Elmarasztal bennünket, amiért februári számunkban a Liberationból átvett cikkünben nem említettük, hogy Romániában a háború alatt is működött zsidó (jiddis) színház, sőt utána is. Ebből messzemenő” következtetéseket von le. Ne essen Lancranjanék hibájába. Ha mi történetesen elfogultan kezeltük volna ezt a kérdést, nem említettük volna, hogy Bukarestben jiddis színház működött, illetve működik (?). Különben az esetleges pontatlanságért vagy „részrehajlásért” ne bennünket, hanem a Liberationt hibáztassa.

Gábor Sándor Ervin, Róma. Csodálkozva olvastuk a római börtönből hozzánk intézett sorait. Még jobban meglepett indoklása: vallási életet kíván élni. Kérése: küldjük Önnek a lapunkat. Nos ezúttal hívjuk fel a figyelmét: mi a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület orgánuma vagyunk, vallási dolgokban nem vagyunk illetékesek. Mindazonáltal javasoljuk, forduljon a hitközséghez, a valaha ott működött Zsidó Börtönmisszió utódja, vagy a Rabbiság módjában áll talán segítenie Önnek. Mi postázzuk római címére a Szombat néhány számát.

Dr. Szita Szabolcs, Budapest. Becsületesen bevalljuk mulasztásunkat – reméljük, ez nem bűn, egyik munkatársunk betegsége miatt írása elkallódott. A cikk azóta aktualitását vesztette. Bár a Magyar Auschwitz Alapítvány Dokumentációs Központjának működése, kutatómunkája, amelyben Ón is aktívan részt vesz – köszönet érte – sose fogja elveszíteni aktualitását. Ezért kérjük, tartsa velünk továbbra is a kapcsolatot.

Tartalmasnak, színvonalasnak tartjuk dr. Domonkos János, Budapest, Felvidékről készült írását. Irodalomtörténeti vonatkozásban tartalmaz sok ismereti anyagot. Sajnáljuk, hogy csak futólag, cikke végén tesz említést Radnóti Miklósról. Mindazonáltal bár sok jót mondhatunk cikkéről, meg kell mondanunk, az írás kívül esik a bennünket foglalkoztató témakörön.

George A. Hoffmann, North Hollywood, California. Egyetértünk Önnel abban, hogy mint írja, „nem látom a kölcsönös kizáróságát annak, hogy egy magát magyarnak és zsidónak elismerő személynek ne legyen joga és némileg elkötelezettsége Izraellel, vagy mint az én esetemben, Amerikával szemben is rokonszenvet éreznie”. Turán Tamás Ön által bírált írása (Szombat, március) sem vonta kétségbe az érzelmi s az intellektuális kötődés jogát.

Tisztelt Pályázók! Sajnálattal közöljük, hogy tavasszal meghirdetett fotó- és riportpályázatunkra nem érkezett értékelhető pályamunka. Bízunk benne, hogy csupán a pályadíj alacsony összege miatt…

Címkék:1992-10

[popup][/popup]