A Sichrovsky-jelenség

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Nem kevés zsidó és nemzetközi kriti­ka éri a bécsi Zsidó Hitközség befo­lyásos személyiségét, a vitatott „dísz­zsidónak” tartott Peter Sichrovsky író-újságírót, mert 1996 óta képviseli az FPÖt az Európai Parlamentben (öt másik FPÖ-képviselő mellett) és – emellett – ő szervezi Haider pr-kampányát az Egyesült Államokban. Ő volt az, aki Haider tavalyi karintiai győzelme után kínos módon négy iz­raeli rabbival aláíratott egy papírt, amellyel gyakorlatilag Haider „zsidó hitelesítését” akarta elérni.

A mainstream balliberális zsidó kö­zeg Sichrovskyt árulónak, Haidert pe­dig antiszemitának nevezte, amiért utóbbinak egy zsidó barátra van szük­sége ahhoz, hogy elkerülje az antisze­mitizmus vádját. Maga Sichrovsky azonban – aki Haiderben „az osztrák demokrácia jövőjét” látja – éppen ezt a felvetést nevezte antiszemitának, hi­szen elmondása szerint így nem politi­kusként, képviselőként, hanem zsidó­ként tekintenek rá. Érdekes ellentmon­dás, hogy míg Haider tagadta, hogy Sichrovskyt zsidó származása miatt he­lyezte az FPÖ-eurolista második helyé­re, Sichrovsky a The Jerusalem Report-nak elismerte, hogy Haider és ő hasz­nálták egymást: „Én így jutottam gyors politikai karrierhez, ő meg határozot­tan zsidóként használt engem.”

Az 53 éves, osztrák identitású, Bécsben és Chicagóban élő Peter Sichrovsky, a kelet-németországi Or­todox Szövetség elnöke (amelyet a Bubis-féle „hivatalos” német hitköz­séggel szemben hoztak létre) számos barátját elvesztette, amióta az FPÖ színeiben politizál (a Dér Standard szerint főleg olyanokat, akik szerint „egy zsidónak automatikusan a balol­dalon kell állnia”). Az író-politikus azonban ezt és a szerinte hamis fasizmus-antifasizmus logikát is élesen visszautasítja, tiltakozva a megbélyeg­ző „Haider házizsidója” státus (Ariel Muzicant hitközségi elnök) ellen. Sichrovsky – aki a fél családját elvesz­tette Auschwitzban – úgy látja, hogy a háború utáni hivatalos antifasizmus nem más, mint egy, a volt NDK-ból irányított, sikertelennek bizonyult „mítosz”. Az önjelölt antifasiszták Sichrovsky szerint nem képesek ta­nulni, nem látják, hogy ma már nem a fasizmus, hanem a különböző fun­damentalizmusok jelentenek veszélyt a polgári demokráciára.

A Die Welt Kérdésére, vajon nem tölt-e be mégis „zsidó alibifunkciót” Haider oldalán, Sichrovsky közölte: „nekünk zsidóknak, akik Ausztriában vagy Németországban nyilvános sze­repet töltünk be, tudatában kell len­nünk annak, hogy bizonyos értelem­ben mindannyiunknak alibifunkciója van. (…) A német és osztrák zsidóság képviselői nem az alapján fejtik ki be­folyásukat, hogy hány embert képvi­selnek, hanem azáltal, hogy zsidók­ként alibifunkciójuk van.” Haider hír­hedt nyilatkozatairól pedig nemes egyszerűséggel közölte: „Nem bocsá­tom meg ezeket, de elfogadom, hogy emberek néha hibáznak.”

Címkék:2000-03

[popup][/popup]