A SALOM közleménye

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

A SALOM 1983 őszén lépett első ízben a nyilvánosság elé: az ellen tiltakozott, hogy az akkori hivatalos zsidó ,,képviselet” szolgai módra aláírt egy kincstárilag kezdeményezett Amerika-ellenes megnyilatkozást. 1984 tavaszán a Salom Nyílt Levelet bocsátott ki, és ebben – az évtizedek óta tartó hallgatást megtörve – elsőként tette szóvá a politika nyelvén és politikai közegben a magyar zsidóság sérelmeit és gondjait, a magyar társadalom és a zsidóság viszonyának rendezetlen kérdéseit.

*

MINDKÉT DOKUMENTUM az akkori második nyilvánosságban jelent meg, szamizdat-folyóiratban és illegálisan terjesztett röpirat gyanánt. Ez a körülmény egyúttal jellemezte azt a magatartást is, amelyet a Salom vállalt és népszerűsíteni akart: a küzdelmet a hajlongás helyett, a demokratikus társadalmi erők összefogását a zsidó felekezeti bezárkózás helyett.

ELÉGTÉTELÜNKRE SZOLGÁLT, hogy megnyilatkozásaink a körülményeikhez mérten nagy figyelmet keltettek, és habár – főleg zsidó részről – aggályos vagy kritikus hangok is hallatszottak, a visszhang jobbára elismerő és rokonszenvező volt.

A SALOM nem volt szervezet, még kevésbé párt jellegű kezdeményezés: politikai műhely kívánt csupán lenni. A névtelenséget nemcsak az illegalitás praktikus meggondolásaiból választotta, hanem azért is, mert nem személyeket kívánt előtérbe állítani és nem létszámával, hanem gondolataival, kezdeményezéseivel óhajtott hatni. A Salom nem volt cionista és anticionista sem: a zsidóság elemi létérdekeire kívánta irányítani a közfigyelmét, amelyektől persze el nem választható Izrael léte.

A SALOM békecsoportnak mondotta magát, bár nem a kincstári békemozgalom értelmében: a magyar zsidóság és a nem zsidó társadalom közti megbékélést, zsidók és zsidók megértését, valamint (igen közvetett módon, a maga roppant szerény lehetőségeihez mérten) a közel-keleti békét akarta előmozdítani.

*

NEM FEJTETT KI rendszeres, szervezetszerű működést, nem élt klubéletet, mindössze néhány állásfoglalást és nyilatkozatot tett. Megszólalt az antiszemitizmus erősödése ellen, köszöntötte a negyvenéves Izraelt, és szót emelt a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok helyreállításáért. Mindig elsőként vagy az elsők között szólt, és keményen fogalmazott. Jelen volt a magyar demokratikus erők küzdelmeiben, a legutóbbi évek tiltakozó mozgalmaiban és tüntetésein.

A MAGYARORSZÁGI kommunista diktatúra összeomlásával, a többpártrendszer kibontakozásával, a szólás, a gyülekezés és a sajtó szabadságának helyreálltával gyökeresen megváltoztak politikai viszonyaink. Megalakulhatott a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, amely sokkal szélesebb alapon, nyíltan és nagy társadalmi támogatással munkálkodhat hasonló célokért, mint amilyeneket addig ő állított önmaga elé. Megvalósult Magyarország és Izrael diplomáciai kapcsolata is.

A SALOM betöltötte feladatát. Munkája végeztével (ami bizonyára nem volt hibák és tévedések nélkül) köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták abban, hogy szava eljusson az emberekhez.

1989. október

Salom!

Címkék:1989-11

[popup][/popup]