A SALOM közleménye

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

A SALOM 1983 őszén lépett első ízben a nyilvánosság elé: az ellen tiltakozott, hogy az akkori hivatalos zsidó ,,képviselet” szolgai módra aláírt egy kincstárilag kezdeményezett Amerika-ellenes megnyilatkozást. 1984 tavaszán a Salom Nyílt Levelet bocsátott ki, és ebben – az évtizedek óta tartó hallgatást megtörve – elsőként tette szóvá a politika nyelvén és politikai közegben a magyar zsidóság sérelmeit és gondjait, a magyar társadalom és a zsidóság viszonyának rendezetlen kérdéseit.

*

MINDKÉT DOKUMENTUM az akkori második nyilvánosságban jelent meg, szamizdat-folyóiratban és illegálisan terjesztett röpirat gyanánt. Ez a körülmény egyúttal jellemezte azt a magatartást is, amelyet a Salom vállalt és népszerűsíteni akart: a küzdelmet a hajlongás helyett, a demokratikus társadalmi erők összefogását a zsidó felekezeti bezárkózás helyett.

ELÉGTÉTELÜNKRE SZOLGÁLT, hogy megnyilatkozásaink a körülményeikhez mérten nagy figyelmet keltettek, és habár – főleg zsidó részről – aggályos vagy kritikus hangok is hallatszottak, a visszhang jobbára elismerő és rokonszenvező volt.

A SALOM nem volt szervezet, még kevésbé párt jellegű kezdeményezés: politikai műhely kívánt csupán lenni. A névtelenséget nemcsak az illegalitás praktikus meggondolásaiból választotta, hanem azért is, mert nem személyeket kívánt előtérbe állítani és nem létszámával, hanem gondolataival, kezdeményezéseivel óhajtott hatni. A Salom nem volt cionista és anticionista sem: a zsidóság elemi létérdekeire kívánta irányítani a közfigyelmét, amelyektől persze el nem választható Izrael léte.

A SALOM békecsoportnak mondotta magát, bár nem a kincstári békemozgalom értelmében: a magyar zsidóság és a nem zsidó társadalom közti megbékélést, zsidók és zsidók megértését, valamint (igen közvetett módon, a maga roppant szerény lehetőségeihez mérten) a közel-keleti békét akarta előmozdítani.

*

NEM FEJTETT KI rendszeres, szervezetszerű működést, nem élt klubéletet, mindössze néhány állásfoglalást és nyilatkozatot tett. Megszólalt az antiszemitizmus erősödése ellen, köszöntötte a negyvenéves Izraelt, és szót emelt a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok helyreállításáért. Mindig elsőként vagy az elsők között szólt, és keményen fogalmazott. Jelen volt a magyar demokratikus erők küzdelmeiben, a legutóbbi évek tiltakozó mozgalmaiban és tüntetésein.

A MAGYARORSZÁGI kommunista diktatúra összeomlásával, a többpártrendszer kibontakozásával, a szólás, a gyülekezés és a sajtó szabadságának helyreálltával gyökeresen megváltoztak politikai viszonyaink. Megalakulhatott a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, amely sokkal szélesebb alapon, nyíltan és nagy társadalmi támogatással munkálkodhat hasonló célokért, mint amilyeneket addig ő állított önmaga elé. Megvalósult Magyarország és Izrael diplomáciai kapcsolata is.

A SALOM betöltötte feladatát. Munkája végeztével (ami bizonyára nem volt hibák és tévedések nélkül) köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták abban, hogy szava eljusson az emberekhez.

1989. október

Salom!

támogatás
Pop up banner1

Címkék:1989-11

[popup][/popup]