A RONALD S. LAUDER ALAPÍTVÁNY EURÓPÁBAN

Írta: Dr. Bán Györg - Rovat: Archívum

A RONALD S. LAUDER ALAPÍTVÁNY EURÓPÁBAN

Tisztelettel köszöntőm a Szombat olvasóit abból az alkalomból, hogy a szerkesztőség tagjai időt és energiát nem kímélve összeállítottak egy, a The Ronald S. Lauder Foundation eu­rópai tevékenységét bemutató külön­kiadást, és felkértek annak bevezeté­sére, melynek ezúton teszek örömmel eleget.

A The Ronald S. Lauder Foundationt annak alapítója, aki egyben az alapít­vány Chairman & President tisztségeit is viseli, Ronald S. Lauder úr 1987-ben alapította meg. Elsődleges céljául tűzte ki a kelet- és közép-európai zsidó oktatás felélesztését és újjáépí­tését az ezen országokban megnyitan­dó iskolák, óvodák és oktatási köz­pontok létrehozásával.

Az alapítvány az elmúlt 13 év során egyedülálló és már-már hihetetlen fej­lődést ért el, 15 országra kiterjedő ok­tatási hálózattal büszkélkedhet, amely példa nélküli az egyéb, főként a nyu­gati országokban és az USA-ban ha­sonló tevékenységet folytató szerveze­tek között is.

Magyarország igen fontos helyet fog­lal el az alapítvány tevékenységében, hiszen a csodálatos Lauder Javne Zsi­dó Közösségi Óvoda és Iskola a közel 750 tanulójával és építészetileg is lenyűgöző épületeivel, valamint a mára világhírű szarvasi Lauder-Joint Zsidó Ifjúsági Tábor az évenkénti mintegy 2000 táborozó gyermekével a maga nemében világviszonylatban is elisme­résre méltó.

A Szombat kis újságírói csapata a teljesség igénye nélkül arra vállalko­zott, hogy ellátogat néhány országba, ahol az alapítvány iskolákat, óvodákat működtet, illetve támogat, és személyes élményeiket közreadva bepillan­tást nyújtanak Önöknek az alapítvány­nak a zsidó fiatalok oktatásában elért eredményeiről.

Bízom abban, hogy a kiadvány pozi­tív benyomást és a The Ronald S. Lau­der Foundation erőfeszítései iránti elismerést vált majd ki Önökből. Ennek reményében engedjék meg, hogy tol­mácsoljam Önöknek Ronald S. Lauder úr jókívánságait, és kívánjak a kiad­vány olvasásához jó szórakozást!

Dr. Bán György ügyvezető elnökhelyettes

The Ronald S. Lauder Foundation New York, USA

Címkék:2000-09

[popup][/popup]