A rabbik és Rabin

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael

Din Moszér”

Három ciszjordániai rabbi közel egy évvel ezelőtt felszólította Izrael két főrabbiját és negyven tekintélyes rabbitársát, hogy békepolitikája miatt mondjanak ki halálos ítéletet Jichak Rabin izraeli miniszterelnökre – idézte az AFP hírügynökség a Haarec című független izraeli napilapot.

A Hebron melletti kolónia, Kirjat Arba rabbija, Dov Lior, a kedumimi rabbi, Daniel Silo és Eliezer Melamed. a zsidó kolóniák bizottsá­gának titkára levelükben azt sürgették, hogy a kormányfő essen a „Din Moszér” hatálya alá. A „Din Moszér” olyan ősi és a rabbik többsége által elavultnak tekin­tett rabbinikus határozat, amely feljogo­sít arra, hogy megöljenek bárkit, aki szándékosan és tudatosan veszedelem­be sodorja a zsidókat azzal, hogy egy idegen népnek szolgáltatja ki a zsidó nép javait és a róla szóló információkat. A levelet Izrael két főrabbijának, továb­bá a SASZ, illetve Degel Hatóra vallási (a szefárd, illetve az askenázi ultraortodox) pártok bölcseinek tanácsához, valamint a judaizmus egyik legnagyobb szellemi tekintélyének tartott Eliezer Schach rabbinak küldték el – írta a Haarec.

A levél a palesztin fundamentalisták által végrehajtott robbantásos merény­letsorozat nyomán született. „A rossz iz­raeli kormányzat és vezetője, aki a terro­ristákat felfegyverzi, vajon a halacha (a zsidó vallási hagyomány) szerint tekinthető-e cinkosnak a gyilkosságokban, fi­gyelmeztetni keli-e őt – és ha továbbra is fenyegeti a zsidó lakosokat (telepeseket) Júdea-Szamáriában (Ciszjordániában), valamint a Gáza-övezetbenakkor Izra­el bármely zsidó polgára cselekedhet-e a Din Moszér alapján, hogy igazságot szol­gáltasson?” – tették fel a kérdést. Mela­med rabbi szerint a kérdésre csak ho­mályos válaszokat kaptak.

Jichak Rabin gyilkosa, Jigal Amir, aki egy cionista vallási mozgalomhoz tartozónak vallja magát, azzal igazolja tettét, hogy Rabin ki akarta árusítani „Erec Izraelt”, azaz a bibliai határok kö­zötti Nagy-Izraelt.

Címkék:1996-01

[popup][/popup]