A posztcionizmus ellen

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A poszt­cionizmus ellen

Új, a Likud párthoz közel álló szellemi-értelmiségi műhely jött létre Izraelben. A Shalem Központ jobbközép beállítottságú intézet, amely a posztcionizmus térhódítá­sára kíván konzervatív választ ad­ni. Az intézet könyveket ad ki (töb­bek között az angol konzervatív Burke és a híres konzervatív köz­gazdász-társadalomtudós Friedrich Hayek műveit) és népszerű­sít, továbbképzési programokat tart, kutatási ösztöndíjakat oszt, valamint Azure néven színvonalas folyóiratot jelentet meg. Az intézet vezetője az a Joram Hazoni, aki korábban Benjamin Netanjahu tanácsadója volt, még mielőtt az miniszterelnök lett volna, és segí­tett megírni a későbbi miniszterel­nök Helyet a nemzetek között: Iz­rael és a világ című művét. Hazoni a modern ortodox áramlathoz tar­tozik, és ama néhány fiatal izraeli tudós közé, akik a hagyomány és modernitás összeegyeztetésén munkálkodnak. Hazoni új könyve, a The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul (A zsidó állam: harc Izrael lelkéért) komoly vitát váltott ki. Hazoni szerint ugyanis az országot a Héber Egyetem naci­onalizmusellenes ethosza veszé­lyezteti. A nagyhírű jeruzsálemi Héber Egyetem ugyanis a balolda­li szekuláris izraeli értelmiség fel­legvára, a posztcionista, nemzetek feletti, multikulturális eszmék mű­helye, amely eszmék az izraeli jobboldal szerint nem ültethetők át a gyakorlatba a Közel-Keleten. Itt ugyanis más törvények érvénye­sek, mint az egységesülő Európá­ban. Joram Hazoni könyvében Kant univerzalisztikus szemléle­tét, Martin Buber megértő filozó­fiáját és Jacob Taimon izraeli tör­ténész totalitárius demokrácia el­méletét is élesen támadta. Egyben új zsidó nacionalizmus megterem­tésére szólít fel, amely – szerinte és ellenfelei szerint is – ellentét­ben áll az izraeli „elit” univerzális humanizmusával.

Címkék:2000-10

[popup][/popup]