A női szabadság formái

Írta: Kuti Andrea - Rovat: Archívum

Esztertáska

A női szabadság formái

Pészach egyik fontos motívuma a fizikai és érzelmi-spirituális szabadság meg­élése, és ennek az értéknek a fenntartása. Az ünnep része, hogy ilyenkor min­denki maga is átéli a kivonulást, s nem csak az „akkorit”, hanem a saját min­denkori elnyomása alól való szabadulását is. Ettől az ünnep népszerűsége és univerzalitása. Ma már több mint háromezer ismert Haggáda-kiadás létezik. Eleinte csak az illusztrációk változatossága utalt a különböző élethelyzetekre és értelmezésekre, amelyből hajdanán, az eredetileg is több évszázad alatt össze­állított Haggádákat lapozgatok lelki erőt menthettek. Később azonban konkrét szöveges kiegészítések, illetve változtatások is születtek. A Soából is fennma­radt egy-két, az akkori körülményeknek megfelelően „szerkesztett” és értelme­zett Haggáda, és nem pusztán taktikai okoknak tulajdonítható, hogy a varsói gettólázadás is éppen Pészach első napján kezdődött.

Az 1960-as évek vége óta megsokszorozódott a választék, noha ezek több­nyire politikai értelemben érintik a szabadság fogalmát. így találhatunk ma már Tibet felszabadítását és általános békét hirdető Haggádát1, Dél Afrikai aparthe­id ellenes haggadát2, olyat, ami a palesztin nép felszabadítását is magába fog­lalja3, humanista haggádát4, radikális politikait5, és a nemek közti egyenrangú­ságot célzó sok-sok haggadák közt női haggadákat6 is.

E havi Esztertáskánkban, a Pészach eszméjéhez kapcsolódva a női szabad­ság formáit próbáltuk körüljárni. A szabadság persze bonyolult fogalom. Mi há­rom, a nők számára fontos szemszögből – politikai, magánéleti és rituális síkon – szeretnénk bővíteni értelmezését.

Kuti Andrea

Jegyzetek

  1. A Complete Seders For Tibet Haggadah –

www.savetibet.org/action/seder/hagg.htm

  1. Seder for Freedom in South Africa – (Jews Against Apartheid, London, 1987)

  2. The Seder of the Children of Abraham (Bartnoff, Devorah, et. al. pp.38-72, in New Jewish Agenda, comp. The Shalom Seders, Three Haggadahs, Adama Books, 1984)

  3. Hurvitz’ Flumanist Haggadah, (Hurvitz, Nát­hán, Los Angeles, 1968) – http://www.machar.org/passover.html

  4. 4th World Haggadah for Passover, (Harris, Joel and Jack Schuldenfrei, World Union of Jewish Students, London, 1970)

6 Women’s Seder of Liberation (Los Angeles, 1976, xerox példányok) The Women’s Hagga­dah (E.M. Broner és Naomi Nimród, 1992 in The Teliing, E.M. Broner, Harper San Francisco, 1993)

Szerkesztőbizottság: Juhász Borbála, Pécsi Katalin, Pető Andrea, Sándor Mónika, Wirth Judit, Toronyi Zsuzsanna. Rovatszerkesztő: Kuti Andrea

Címkék:2001-04

[popup][/popup]