A Newsweek szelet vetett és vihart aratott

Írta: Peremiczky Szilvia - Rovat: Archívum

A Newsweek szelet vetett és vihart aratott

16 halálos áldozat, több tucat sebesült, Amerika-ellenes dzsihád meghirdetése, és tömegtüntetések Afganisztán­tól Egyiptomon és Szaúd-Arábián keresztül Malajziáig és Gázáig. Ez az ára egy „tévedésnek”, jobban mondva az újságírói felelőtlenségnek. A Newsweek amerikai hetilap május 9-én azt állította, hogy a guantanamói támaszpon­ton kialakított börtönben az őrök Koránokat szentségtelenítettek meg, többek között azzal, hogy a mellékhelyi­ségek padlójára dobták, vagy éppen lehúzták a toaletten az iszlám szent könyveit. Egy hét múlva a lap bevallotta: tévedés történt, egy meg nem alapozott, bizonytalan for­rásból származó hírt közöltek. Félő azonban, hogy min­dez hiába: a rágalmat könnyű elhinteni (nem véletlenül óv annyira a Tóra a lason haratól, azaz a „rossz nyelvtől”, a pletykától, a rágalomtól), és szinte lehetetlen semmissé tenni. A dzsihádot meghirdető afgán klérus, amely a megszentségtelenítést tényként fogadta el, két­kedését fejezte ki, és aligha reménykedhetünk, hogy a felheccelt tömegeket elérte és meggyőzte a cáfolat híre.

Egy ilyen kiélezett helyzetben a tűzzel játszani, nem fel­mérni annak következményeit, hogy egy alaptalan hír mi­lyen folyamatokat indít el, nemcsak az újságírói etika sú­lyos megsértése, de azt is bizonyítja, hogy egyes újság­íróknak fogalmuk sincs arról a konfliktusról, amiről taná­csokat osztogatnak – mert akkor azzal is tisztában kellett volna lenniük, hogy egy ilyen hírnek milyen lehet a hatá­sa. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Nem a Newsweek volt az első tekintélyes lap, amely nyegleségből, fe­lelőtlenségből tragédiát okozott, vagy hamis mítoszt te­remtett. A New York Times 2000 októberében egy olyan fényképet közölt, amely – az aláírás szerint – azt ábrázol­ja, hogy egy izraeli rendőr egy palesztint bántalmaz. A képről kiderült, hogy a vérző fejű fiú egy amerikai zsidó diák, akit a rendőr a támadóitól ment meg. A patinás lap­nak azonban hosszas erőfeszítésbe került a helyesbítés – az utolsó oldalon, miközben a fotó a palesztin propagan­da egyik fő ütőkártyájává vált. Tom Gross megjegyzi, hogy a nagyhírű lapok is általában Amerika vagy Izrael kárára tévednek, és a véres következményeket szemfor­gatással vagy ártatlanul széttárt kézzel kommentálják. Ilyen volt a dzsenini mészárlás hírének világgá röpítése (a cáfolat, számtalan áldozat után, csak eldugott hír volt).

A WorldNetDaily.com szerint a muszlim világot más vallások szent helyeinek, szentségeinek meggyalázása nem kavarja fel ennyire: József sírjának lerombolása, a zsidó imakönyvek elégetése, a jeruzsálemi Templom­hegy zsidó emlékeinek megsemmisítése, a peszachkor elkövetett merénylet, a Születés templomának meggy­alázása, a 2000 éves afganisztáni Buddha-szobrok felrobbantása nem váltott ki a muszlim vezetőkből különö­sebb felháborodást. Tegyük hozzá, a békeaktivistákból, és a nyugati sajtóból sem, ez alól csak a Buddha-szob­rok felrobbantása volt kivétel.

Peremiczky Szilvia

Címkék:2005-06

[popup][/popup]