A Mazsihisz pályázati felhívása, nem hitközségi szervezetek és magánszemélyek részére

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: Mazsihisz

2008. február 24. Pályázati felhívás a Mazsihisz közgyűlési határozata alapján meghirdetetett 2008. évi pályázathoz nem hitközségi szervezetek és magánszemélyek részére

A 10 tagú kuratórium döntése alapján a 9 millió forintos alapból olyan szervezetek és magánszemélyek részesülhetnek, amelyek/akik szervezetileg nem tartoznak a Hitközséghez, és akiknek tevékenysége a zsidósággal, a zsidó értékek terjesztésével kapcsolatos.

Az egyes pályázatok maximális támogatási összege: 500 ezer forint.

A nyertes pályázók a támogatási szerződés aláírása után juthatnak a támogatáshoz.

A támogatást a bírálóbizottság döntését követő év december 31. napjáig lehet igénybe venni, ezt követően a pályázó igényt nem támaszthat.

A támogatás módja: utófinanszírozás. A pályázók már felmerült költségeiket számlafénymásolatok és a kifizetésekről szóló igazolások beküldésével igazolhatják.

Indokolt esetben a felmerülő kiadásokat a Mazsihisz a támogatás erejéig közvetlenül a számla kiállítójának utalja.
Magánszemélyek esetén lehetőség van arra is, hogy az elnyert támogatás 25%-át előlegként felvéve kezdje meg a támogatott a projekt megvalósítását.

A támogatások bruttó módon értelmezendők, a le nem vonható fogalmi adót, valamint személyi jellegű költségek esetén a felmerülő kifizetői adókat, járulékokat is tartalmazza.

Támogatási területek:

• Rendezvényszervezés (kulturális, művészeti, tudományos/ismeretterjesztő)

• Könyvkiadás (szakkönyv, tankönyv, oktatási segédanyag, folyóirat-kiadás)

• Kutatómunka

• Oktatás

Előnyben részesülnek a könyvkiadás, a kutatómunka, az oktatás területére benyújtott azon pályázatok, amelyek Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulójával kapcsolatosak.
Alaki követelmény: a pályázatokat csak elektronikus úton, e-mailhez csatolt, ékezet nélküli fájlnévvel ellátott Word-dokumentum formájában lehet beküldeni ([email protected], tárgyként Mazsihisz „külső” pályázat megjelöléssel) Ságiné Vadász Klára, a Mazsihisz pályázati referense részére (1075 Budapest, Síp u. 12. Telefon: 413-5542).

Benyújtandó:

• kitöltött adatlap,
• maximum 3 oldalas, 2 sortávos, gépelt projektterv,
• részletes költségvetés,
• magánszemélyek esetén szakmai önéletrajz, szervezetek esetén a szervezet tevékenységének rövid leírása.

Beadási határidő: 2008. április 15.

Tájékoztatót és adatlapot a hitközségi honlapról lehet letölteni (www.mazsihisz.com), vagy kérésre e-mailen megküldjük.
Egy-egy pályázó több pályázatot is beadhat, és egy pályázó több pályázattal is támogatást nyerhet el, de az egy pályázó részére adható összes támogatás összege nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft-ot. A pályázatban kérjük, tüntessék fel: a saját forrás nagyságát, milyen más szervezettől igényeltek (nyertek el) támogatást a pályázatban megjelölt célra, a megvalósítás utáni tervezett bevételeket.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy NEM kerülnek a bírálóbizottság elé:

a határidőn túl, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelően beadott pályázatok, az előző években elnyert, lejárt elszámolási határidejű, de el nem számolt projekttel rendelkező pályázók pályázatai.

A határidőre hiányosan beküldött pályázatokat egy esetben a tartalmi részt nem érintő pótlásra visszaküldjük. A pályázatok beérkezését kérésre visszaigazoljuk.

A bizottság a pályázatokat 2008 májusában elbírálja és döntését a zsidó sajtóban közzéteszi.
A pályázatokat nem őrizzük meg.

[popup][/popup]