A Mazsihisz által 2007-ben az ifjúsági szervezetek számára kiírt pályázat eredményei

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: Mazsihisz

2008. január 28. A MAZSIHISZ vezetősége azt javasolta, hogy az ifjúsági szervezetek a nekik megítélt a 13 milliós támogatást – az előző évhez hasonlóan – , demokratikusan egymás közötti megállapodás alapján osszák fel.

Az ifjúsági szervezetek vezetői felkérték Kiss Viktóriát és Horváth Józsefet, hogy tegyenek javaslatot a felosztásra. Ők 2007. december végén e-mailben elküldték a szervezetek vezetőinek azt a kérdőívet, amely a pályázati anyag kiegészítéséül szolgált. A beérkezett kérdőíveket értékelték és megtették javaslatukat. Az érintettek ezután különböző módosító javaslatokat tettek, s végül 2008. január 14-én a következő megoldást fogadták el.

A 2007. évi támogatás felosztása

Bnei Akiva: 900.000 Ft.
Habonim Dror: 1.000.000 Ft.
Hanoar Hacioni 1.200.000 Ft.
Hasomer Hacair: (ALMAZSI) 2.700.000 Ft.
Kidma: 2.050.000 Ft.
Maccabi VAC: 2.600.000 Ft.
UJS: 1.600.000 Ft.

2006. évi maradvány felosztása

Közös programokra: 500.000 Ft.
Bnei Akiva 2006. évi támogatása és a 2007. évi Hanukai közös rendezvényhez való hozzájárulás együttes összege: 1.230.000. Ft.

Szabályok a közös programokra tartalékolt összeg felhasználásáról

A közös programokra vonatkozó 1.450.000 Ft a felhasználásig a ZSISZ (Zsidó Ifjúsági Szövetség) bankszámlájára kerül. Közös programnak az tekintendő, amely az aláíró szervezetek közül legalább három együttműködésével jön létre.

A keret felhasználásáról a szervezetek a következőképpen dönthetnek:

300.000 Ft összeghatárig legalább négy szervezet egybehangzó döntése alapján;

300.001-1.000.000 Ft összeghatár között legalább hat szervezet egybehangzó döntése alapján;
1.000.001.- Ft felett mind a hét szervezet egyhangú döntése alapján.

A szervezetek megállapodtak, hogy a közös programokra szánt összegből az alábbiakat kívánják megvalósítani. Nem jelenlévő szervezetek szervezésében megvalósuló, a zsidó közösség számára fontos rendezvény támogatására 300.000 Ft. Maccabi Sportnap – az összegről a sportnap költségvetésének elkészülte után lehet dönteni. A Bnei Akiva, a Hanoar, a Habonim és a Somer 2008. március végéig javaslatot készít a közös madrich képzésre, melyet minden, a jelen dokumentumot aláíró szervezetnek véleményezésre megküldenek. Felhasználható összeg maximum 300.000 Ft lehet.

Bármely egyéb program megvalósításával kapcsolatban a többi szervezetet értesíteni szükséges, majd a döntéshez a szervezetek vezetőit össze kell hívni.

[popup][/popup]