A magyar-zsidó képzőművészet létformái

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Képzőművészet

Kiállítás készül

A fenti címmel a Budapesti Zsidó Múzeum a millecentenárium rendezvényeihez kapcsolódóan 19-20. századi kép­zőművészeti anyagára támaszkodva ez év őszén kiállítást és konferenciát rendez.

A művészetek nyelve a 19. század végén, a 20. század­ban újrafogalmazódott. Ebben kreatív szerepet vállaltak a zsidó és a zsidó származású művészek. A kiállításon sze­retnénk bemutatni, hogy ők milyen utakat jártak be az új keresése vagy a tradíciók őrzése közepette.

Célunk megmutatni azt is, hogy a zsidóság milyen mecénási feladatokat vállalt a képzőművészeti modernizációban és milyen attitűdökkel látta el ezt a szerepet. Ezt fontosnak érez­zük a magyar-zsidó viszony korrekt szemlélete érdekében, valamint a világ zsidó kultúrájában teljesítményéhez képest nem megfelelően prezentált magyarországi zsidó képzőmű­vészet nemzetközi érvényesítésére is. További célunk, hogy egy sikeres kiállítás esetén, ötven év kimaradása után, a kortárs művészek alkotásával bővítsük a gyűjteményt.

A kiállítás műfaja – számos külföldi zsidó múzeum tárla­taihoz hasonlóan – megköveteli, hogy az alapos kutató­munkára támaszkodó, a kortárs vizuális antropológia és a múzeumpedagógia friss eredményeit hasznosító tárlatot, kifejező installációt hozzunk létre: igazi sikerkiállítást. A Bu­dapesti Zsidó Múzeum képzőművészeti gyűjteményének egy része sajnálatos módon magán viseli a múlt pusztítá­sának nyomait. Az adott helyzetben kénytelenek vagyunk a festmények egy részét a meglévő „romos” állapotban be­mutatni. A másik részét restaurátorokkal és festőművé­szekkel kívánjuk letisztíttatni és olyan állapotba hozni, hogy kiállítható legyen.

A kiállításhoz kapcsolódó konferencia témái: A ma­gyar-zsidó képzőművészet fogalmának tisztázása. Identi­tásproblémák. Kettős kötődés. Az asszimiláció és követ­kezményei. Zsidókérdés a politika, a hatalom szempontjá­ból s ennek megjelenése a képzőművészetben. Zsidó (származású) művészek szerepe az avantgárdban, a mo­dem magyar művészetben. Holocaustábrázolások. Magyar-­zsidó képzőművészet a 19-20. századi sajtó tükrében.

A kiállítás előkészítői, tervezői, a kétnapos konferencia szervezői: S. Nagy Katalin művészettörténész, a szocioló­giai tudomány doktora; Szántó T. Gábor, a Szombat főszerkesztője; Szegő György építész, művészeti szakíró; Thury Levente Ferenczy-díjas keramikus, szobrász; B. Tu­rán Róbert, a Budapesti Zsidó Múzeum igazgatója.

Címkék:1996-09

[popup][/popup]