A magyar-zsidó irodalom létformái

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Irodalom

A Yahalom Zsidó Szabadegyetem és folyóiratunk, a Szom­bat nagyszabású tudományos konferenciát szervez 1996 ja­nuárjában A magyar-zsidó irodalom létformái címmel, me­lyen külföldi előadók is résztvesznek Az Országos Rabbi­képző Intézetben és a Bálint Zsidó Közösségi Házban folyó két napos rendezvényen előadást tart többek között: Beney Zsuzsa, Borsányi Ferenc, Lichtmann Tamás, Pomogáts Béla, Ziva Ben-Porat (Izrael), Éva Reinmann (Németország), Kenye­res Zoltán, Kiss Endre, Nagy Sz. Péter, Réz Pál, Sanders Iván (USA), Szabolcsi Miklós, Szegedy-Maszák Mihály, Veres And­rás és még (remélhetően) sokan mások. A konferenciát ki­egészítő rendezvények kísérik, így kerekasztal-beszélgetést tervezünk írókkal a fenti témáról.

A konferencia a következő három kérdésre keresi a választ

a) Hogyan határozható meg a zsidó/ magyarországi zsidó/ magyar-zsidó/ magyar nyelven írott zsidó irodalom fogalma, amennyiben létezik ilyen jelenség?

b) Milyen szemléletre van szükség az irodalomtörténet- írás és az irodalomelmélet részéről azon kijelentés elfo­gadásához, hogy létezik egy „zsidónak nevezhető” iroda­lom? Hogyan illeszthetők be egy nyelv és/vagy a szerző nemzetisége által meghatározott irodalom rendszerébe (lásd magyar irodalom) ezek a művek? A zsidó irodalom kö­rébe sorolható művek esetén – a jelenség máshol nem ismétlődő specifikus sajátosságai miatt – olyan módszerta­ni, irodalomelméleti és irodalomtörténeti eszközöket kell alkalmazni, melyek eltérnek a nemzeti irodalmak esetén al­kalmazott elvektől. Hogyan hidalható át ez a módszertani szakadék? Az egységesítő, vagy a specifikusságokat hang­súlyozó irodalomtörténeti szemléletre van-e szükség, vagy­is az egyetemes magyar irodalom körében van-e létjogo­sultsága e kérdésnek?

c) A magyar-zsidó irodalom kutatásának irányai (motívumku­tatás, életművek nyelvhasználati sajátosságok). Egy fehér folt: a „senki földjére” szorult Magyarországon született héber-jiddis irodalmi alkotások kutatása szerzői életművek feldolgozása.

A konferencia írott anyagával vagy annak egy részével folyóiratunk hasábjain is találkozhatnak majd az érdek­lődők. A konferencia támogatóinak – a King Hotelnek, a Hanna étteremnek és a Vista Utazási Irodának – e helyen is köszönetet mondanak a szervezők.

Címkék:1995-10

[popup][/popup]