A magyar Orthodoxia

Írta: Blau Jenő - Rovat: Archívum

A „magyar” Orthodoxia

Meglepődve olvastam a sajtóban (a tengeren túlról), hogy a Chabad a ma­gyar orthodoxia. Tudtommal a Chabad nem tagja a Dob utcai Orthodoxiának, sőt a Síp utcai neológokhoz sem tartoz­nak formálisan. A New York Times sze­rint, vagy inkább Boruch Oberlander szavai szerint, Oberlander azért költö­zött Magyarországra, hogy segítsen az orthodox közösség újjáépítésében, amely óvodát és iskolákat üzemeltet, és heti újságot ad ki. Az orthodoxiának mindig is volt óvodája, 12 tagozatos is­kolája is van, amely a Chabad segítsé­ge nélkül jött létre. A JTA, zsidó hírügy­nökség szerint, Boruch Oberlander szá­mos Orthodox intézményt nyitott meg újra. Itt sem tudom, hogy melyekre gondoltak, hiszen a mikve folyamato­san üzemel, a kasruszt is a Dob utcai Orthodoxia biztosítja a mai napig, van mohéi, van temető, van oktatás, s az Alma utca is működik nélkülük.

Továbbá azért sem értem ezt a nyilat­kozatot, mert a Chabad Magyarorszá­gon sikeres, sokat tett a zsidóságért: fenntart saját bölcsödét, óvodát, s isko­lát is alapított; a felnőtt oktatásban is sokat ért el; könyveket adott ki; zsina­gógájuk látogatott; s általában, a ma­gyar zsidó élet szinte minden területén jelen vannak.

A Chabad ezzel az ügyes, amerikai stílusú reklámfogással is csak azt bizo­nyította, hogy nem a magyar Orthodo­xia része, hiszen a magyar Orthodoxia sosem fordulna a sajtóhoz azzal, hogy örvendezzenek a magyarok, újjáéled a zsidóság. Az sem véletlen, hogy a szin­tén Amerikában élt Berkovitz úr állítta­tott chanukkiát a Parlament elé. Az azonban semmit sem jelent, hogy hány miniszter és fontos ember jelent meg a Parlament előtt, vagy az orthodox rab­bi-avatáson. Aki Amerikában él, az tud­ja, hogy melyik internetes honlapon kell jelentkezni, ha valaki szeretne sze­mélyre szóló születésnapi üdvözletet az amerikai elnöktől, tudniillik, ő küld mindenkinek, aki ezt kéri. Egy magyar politikus meg végleg kénytelen elfogad­ni az ilyen meghívást, nehogy leantiszemitázzák, amiért nem megy el.

Sok mindent lehet tanulni Ameriká­tól, s ott tényleg szinte minden eladha­tó, de a Chabad mozgalmat nem kelle­ne a magyar Orthodoxia csomagolópa­pírjában árulni.

Blau Jenő

New York

Címkék:2003-02

[popup][/popup]