A magyar holocaust új angol kiadása

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

A magyarországi származású Randolph L. Braham professzornak 1981-ben megjelent The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary (magyarul A magyar holocaust. Gondolat, Budapest – Blaubum International Incooporation, Wilmington, 1988) első kiadását mindenütt úgy fogadták, mint a magyar zsidóságnak a náci korszakban elszen­vedett tragédiájáról szóló, hiánytalanul dokumentált történelmi elemzést. Ku­tatók, kormánytisztviselők és laikusok egyaránt mértékadó műként forgatták. A magyarországi vészkorszak ötve­nedik évfordulójára megjelent bővített és javított második kiadás új, fontos adatok tömegét tartalmazza, így a korábban hozzáférhetetlen, főként magyar-országi, romániai és az egykori Szovjetunió területén működő, helyi és országos levéltárak dokumentumaiból leszűrt eredményeket is.

A szerző a legtöbb fejezetet, így azokat is, amelyek a munkaszolgálat­ról, a gettósításról, a zsidóknak az egyes helységekből való deportálásáról szól­tak, jelentősen átdolgozta, és kiegészí­tette. A bűnösök és a tétlen szemlélők szerepének, valamint az áldozatok he­lyzetének elemzésében a történelmi tények finomabb és pontosabb értékelése bontakozik ki. Új fejezet fog­lalkozik a háború utáni, a kommunista korszakban, illetve a rendszerváltás óta a vészkorszak témaköre kiváltott hatásokkal.

Dr. Braham a CUNY Graduate Cen­ter keretében működő Rosenthal vészkorszak-kutató intézet igazgatója. Szakterülete az összehasonlító politikai tudomány; a vészkorszak kutatásnak elismert szaktekintélye. 35 könyvet írt vagy szerkesztett, 4 másiknak a társ­szerzője és 20 könyvfejezetet, tudományos cikkek és ismertetések tu­catjait, lexikoncikkek százait írta.

A két kötetes, 1486 oldalas mű meg­rendelhető a Columbia University Press-től (136 S. Broadway, Irvington on Hudson, New York, 10553: telefon­szám: 914-591-8409), vagy a Rosenthal vészkorszak Kutató Intézettől (33 West 42nd Street New York, N.Y. 10036: telefon: 212-642-2183).

Címkék:1994-04

[popup][/popup]