A kibucok „vétke”

Írta: (g) - Rovat: Archívum, Izrael

Az utóbbi évek egyik leghevesebb összecsapására került sor (persze, csak szavakban) az ultraortodoxia és a világi zsidóság között a nyár elején. A fölhevült kedélyek azóta ugyan lecsillapodtak, de az eset sokaknál rossz szájízt hagyott.

A Jewish Agency az Etiópiából átmentett zsidók egy részét kibucokban kívánta átmenetileg elhelyezni, hogy így könnyítse meg beilleszkedésüket az izraeli társadalomba ottlétük első időszakában. Jichak Perec bevándorlásügyi miniszter, az ultraortodox Sasz párt egyik vezéralakja azzal az indokkal ellenezte ezt, hogy a nagy többségükben világias jellegű kibucok elidegenítik majd a zsidóságtól, a vallástól a maguk módján vallásos, habár az ortodoxia követelményeit ki nem elégítő új honfitársakat. Perec azt is állította, hogy sokan azok közül, akik az ötvenes-hatvanas években arab országokból vándoroltak be és a kibucokba kerültek, később züllött emberekként börtönbe jutottak.

Perec kijelentései óriási felháborodást keltettek, mindenekelőtt természetesen a kibuc mozgalom köreiben és a Jewish Agencynél, de vallásos körökben és a politikai jobboldalon is. A jobboldali, de világi jellegű Comet mozgalom parlamenti képviselője, Joas Ciddon Perec szemére vetette, hogy a középkorba akarja visszavetni Izraelt. Június közepén az egyik kibucban tízezres tiltakozó gyűlést tartottak. Ezen és másutt többen követelték Perec menesztését.

Ami a dolog érdemi részét illeti, Perec aggályai alighanem alaptalanok, és meglehet, hogy politikai számítás diktálta őket. A kormány ugyanis a parlamenti erőviszonyok miatt kénytelen igénybe venni a szélsőségesen vallásos pártok támogatását, amelyek igyekeznek a maguk befolyását és jelentőségét legalább látszat szerint növelni az adott politikai helyzetben, amikor a kormány sorsdöntő nemzetközi tárgyalások előtt áll. Ugyanaz az oka viszont, hogy Samir kormányfő nem hajlandó engedni a tiltakozásoknak, és nem meneszti Perecet. “A kijelentéseit fölöslegeseknek tartom, de igazán nem bocsáthatom el minden miniszteremet csak azért, mert mondtak valamit” – intézte el az ügyet.

A kóser konyhához szokott etiópiai bevándorlók részére különben még azok a világias kibucok is külön kóser konyhát állítottak fel, amelyek az ilyen előírásokat figyelmen kívül hagyják. Igazat kell adni a Jerusalem Post ama levélírójának is, aki a kibucok világias szelleme miatti szemrehányásokra egy kérdéssel válaszolt: Az etiópiai zsidók évszázadokon át minden szorongattatásuk közben kitartottak a vallásuk mellett. Hogyan lehet hát feltételezni, hogy épp a kibucok légköre téríti majd el őket? Ha ez lehetséges volna, az a vallásosság nem sokat érne…

Mindamellett egyes szélsőséges csoportok nehezen akarnak megnyugodni. Egyikük a kibucok termékeinek bojkottjára szólította fel az ortodox vásárlókat, de az igazsághoz tartozik az is, hogy sok ortodox zsidó, aki egyébként szemben áll a kibuc mozgalommal, szintén rosszallotta Perec túlzásait.

(g)

Címkék:1991-09

[popup][/popup]