A jóvátétellel nem törődni – kegyeletsértés!

Írta: Berger Bán Tibor - Rovat: Archívum, Vélemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Olvasni jól tudok, megpróbálom ma­gyarul az írást is. Minden Németországban, Ausztriában és a Schweizerische Eidgenossenschaftban megjelenő zsi­dó lapot elolvasok, más országokból pedig a magyar nyelvűeket, és hízelgés nélkül mondom, hogy a Szombat a leg­jobb közöttük. Dicsekvés nélkül mond­hatom, hogy valamit értek a lapkészí­téshez. Érdekesek a témák, a megírás nívója pedig briliáns.

Mégsem a fentiek miatt ültem az író­géphez, hanem mert fel vagyok hábo­rodva. Hogyan lehetnek Magyarorszá­gon a zsidók olyan ügyetlenek és laiku­sak, hogy a német kormánytól nem kér­nek és kapnak jóvátételt? Az is csúnya dolog volt, amikor Bonn azért nem adott pénzt, mert Magyarország kom­munista volt. És most miért nem? Úgy tudom, hogy vannak volt kommunista államok, amiknek ad. Magyarországon nincsenek zsidó szervezetek, jó ügyvé­dek, akik ezt elintéznék? Nem hallottak a Strasbourgi Emberjogi Bíróságról, ahová az egyének is fordulhatnak, ha valamelyik állam által sérelem éri őket? Tavaly vagy tavalyelőtt, lehet, hogy a Szombat-ban olvastam, hogy önök a magyar kormánytól kérik, mivel jó a viszony a Bundeskormánnyal, járjon köz­be a jóvátétel ügyében. Ez tragikomi­kus. Én legalább egyszer egy évben Pesten vagyok. Elmegyek az Alma utcá­ba és Újpestre a szeretetotthonba, és máshol is találkozom szegény öregek­kel, akik 1944-ben vesztették el vagyo­nukat, családjukat. A pénz nem pótolja a meggyilkoltakat, de a jóvátétellel nem törődni kegyeletsértés.

Salom

Berger Bán Tibor

12 489 Berlin, Seichowstr. 20.

Címkék:1996-05

[popup][/popup]