A haszid seriff

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A haszid seriff

New Yorktól száz kilométernyire északra fekszik a 94 ezer lakosú Monsey, amelyben 35 ezer haszid él. Szá­muk nemcsak a bő gyermekáldással gyarapodik, hanem a betelepülőkkel is, mivel a túlzsúfolt Brooklynból mind többen költöznek át ide.

Az USA-ban jól bevált gyakorlat, hogy a különböző etnikai csoportok közül a helyi hatóságok igyekeznek mind több személyt közhivatalnokként alkalmaz­ni. Ez vált szükségessé Monseyban is, annál is inkább, mert a szigorúan betar­tott vallási előírások gyakran ellentétbe kerülnek a közigazgatás szabályaival. Ezt egyeztetik majd, javítják a közös­ség és a város vezetőségének kapcsola­tát a zsidó hivatalnokok.

A Monseyból tudósító New York Ti­mes a konfliktusok egyik példájaként említi, hogy a haszid férfiak úti ellenőr­zésnél nem hajlandók átadni igazolvá­nyaikat női rendőröknek, s nem veszik át tőlük az esetleges szabálysértésért a befizetési csekket. Ezért is állt szolgálat­ba az első haszid rendőrtiszt, a 35 éves Slomo Koenig, miután a megye seriff­iskolájában hatszáz órás kiképzésen vett részt. Igaz, munkáját csak másod­állásban végzi, ugyanis rabbi a hivatása.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]