A három D

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A három D

Nathan Saranszki izraeli miniszter konkrét kritériumokkal próbálta megha­tározni a határokat jogos Izrael-bírálat és antiszemitizmus között. Nagy tapssal fogadott beszédét a média nem ismertette – foglaljuk hát össze mi a lényeget.

Bírálatnak álcázott antiszemitizmus a

Démonizáció: Izrael uszító, gyűlölködő kifejezések, rajzok közepette tör­ténő ábrázolása; az ország egybevetése a náci Németországgal, hadseregé­nek összehasonlítása az SS-szel, vagy miniszterelnökének gyerekgyilkosként való bemutatása. Ide tartozik az arab világ nyíltan zsidóellenes hangneme: például a mekkai nagymecset imámjának beszéde – „Allah pusztítsa el a zsi­dókat” s az arab televíziókban viruló, vérvádat népszerűsítő sorozatok.

Dupla morál (magyarul kettős erkölcs, az idegen kifejezést csak a D betű kedvéért hagytuk meg): Ez az antiszemitizmus egyik legősibb sajátsága: a zsidókkal szemben más elvárásokat támasztanak, mint másokkal szemben. Ma Izraelt a nemzetközi fórumokon többször ítélik el, mint a világ összes el­nyomó rezsimjét együttesen. A nagy tévéállomások többet foglalkoznak iz­raeli katonák és palesztin civilek szembenállásával, mint más, tényleges népirtással járó konfliktusokkal.

Delegitimáció: Izrael létezési jogának nyílt vagy burkolt megkérdőjelezé­se mindig antiszemitizmus.

Natan Saranszki végül arra buzdította a résztvevőket, hogy – az antisze­mita akciókat törvényben büntető Franciaország példájára – saját országuk­ban készítsenek konkrét tervet az antiszemitizmus elleni fellépésre, és ezzel forduljanak a törvényhozókhoz.

Címkék:2004-06

[popup][/popup]