A göstling-i mártírok síremlékénél

Írta: Dr. Bonta János - Rovat: Archívum, Kegyelet

 A stájerországi közel 2000 méteres Alpok, a Hochkar és a Dürrenstein övezte fennsíkon, az Ybbs melletti 2100 lakosú Göstling község római katolikus temetőjében áll egy szürke gránit obeliszk sírkő, kis virágos­kerttel övezve. Rajta a következő felirat olvasható:

Hier ruhen die irdische Über­reste von 80 aus Ungarn im Jahre 1945 als Zwangsarbeiter ver­schleppten jüdischen Märtyrer” („Itt nyugszanak annak a 80 zsi­dó mártírnak földi maradványai, kiket mint kényszermunkásokat hurcoltak ide 1945-ben Magyarországról.”)

A feliratot a mártírok névsora kö­veti, akiket legjobb tudomásunk sze­rint Szegedről hurcoltak el és akik itt úgynevezett családi lágerben él­tek, és aki közülük munkaképes volt, dolgozott a parasztoknál és má­sutt.

A Göstling község történetét össze­foglaló, 1987. kiadású emlékkönyv 93. oldalán egyebek között ez olvas­ható a világháborút befejező napok eseményeiről:

Neben zahlreichen Flüchtlingen und Ausgebombten befand sich seit 1944 unweit des heutigen Sägewerkes Gusel ein Baracken­lager mit 77 ungarischen Juden (25 Männer, 42 Frauen und 9 Kinder). Inder Nacht zum 13-en April 1945 wurde das Barackenlager vermutlich durch Sonderkommando des SD (Sicherheitsdienst) in Brand gesetzt und die Insassen erschossen. Eine Tat, die im der ganzen Bevölkerung Entsetzen und Abscheu hervorrief.”

(„Számos menekült és kibombá­zott között élt 1944 óta, nem messze a mai Gusel fűrésztelep­től egy barakklágerben 77 ma­gyar zsidó (25 férfi, 42 asszony és 9 gyermek). 1945. április 13-ának éjjelén, valószínűleg az SD (Biztonsági szolgálat) egy kü­lönítménye a barakklágert fel­gyújtotta és lakóit agyonlőtte. A község lakóiban tettük borzadályt és iszonyodást váltott ki.”) Az áldozatok között nyugszik uno­kaöcsénk, Halpen Miklós szegedi or­vostanhallgató és felesége, dr. Kiss leányának hamvai is, egész család­jukkal együtt. A síremléknél ezért jártunk ez év augusztus hó végén, és mondtunk el értük a kádist.

A síremlék szépen van gondozva, évelő virágokkal és zöld növények­kel körülültetve. Fölkerestük a köz­ség elöljáróit is és megköszöntük ezt a kegyeletet. A sírkőfelirat, valamint a községi emlékkönyv adatai nem egyeznek meg, az alább következő mártírnévsor számszerűségével; ez 79 nevet sorol fel, míg az emléksorok 80, az emlékkönyv pedig 76 mártírt említ.

A síremléken található nevek a kö­vetkezők (csupán a vezetékneveket vésték fel egészében, a keresztnevek­nek csak a kezdőbetűit):

Bernát M., E., I., E., A., A., F.

Binder A., I.

Brunner E., E.

Deutsch L., E.

Egan E., A., M.

Dr. Fenyves G., B.

Fischer A.

Halpen N.

Kállai E., O.

Dr. Kardos A., K., F.

Keller A., J„ P.

Kertész A., M.

Kiss D„ M., S., M., X., A., J.

Klein I.

Kraus L.

Moskowitz H., E.

Német E., J., D., B., M.

Ornstein L., O.

Óvári L., L,., L.,

Raher T.

Rózsa B.

Schiffmann B., D., A., T., A., E., E., I.

Sarolter S.

Dr. Szamek G., M., S.

Szász M.

Szobotka S., E.

Váradi I., A., N., I., E.

Wechser M.

Weisz G.

Winkler J.

Winter C., S.

Dr. Bonta János (Budapest)

Címkék:1990-04

[popup][/popup]