A fertő

Írta: Loy Shalit - Rovat: Archívum, Irodalom

Új könyv jelent meg Izraelben Isaac Bashevis Singertől. Címe: Chela azt jelenti: fertő. Az egykori Varsó­ban, a Krochmalne utcában lakó zsi­dók erkölcsi fertőjéről szól.

A történet középpontjában egy varsói zsidó áll, aki „vendégszere­pelni” jött Argentínából. Ott úgynevezett „élőáru” kereskedelemmel foglalkozott. És itt nyílik meg a fertő. Sok asszony keresi a jövevény „sze­relmét”. Mint Singernél általában, itt is leginkább a rabbi leánya jeleskedik e téren. Rengeteg asszony felkészül, kérve: utazhassanak ők is Argentíná­ba – és persze tudják, hová mennek.

A 208 oldal terjedelmű könyvet angolból fordították héberre, az író akaratának megfelelően, ahogy az Iz­raelben megjelent összes többi köny­vét is. Miért angolból? – tettem fel a kérdést néhány évvel ezelőtt egy cik­kemben. Annak idején Dov Szadan professzor is írt erről egy hosszabb értekezést a Mááriv című lapban. Rá­mutatott, hogy a két nyelv közelisége miatt természetesebb lenne a jid­dis eredetiből fordítani. így elsődle­ges szöveg képezné a fordítás alap­ját, nem pedig egy fordítás. Singer nem tartotta fontosnak, hogy vála­szoljon Dov Szadan kérdésére, így a rejtély megmaradt.

Angolul a „Fertő” bűze bizonyára nem kevés olvasót juttat majd arra a meggyőződésre, hogy ez nem más, mint a kelet-európai zsidó élet rossz szaga. A könyv értékelői szerint azonban még Izraelben is lehetnek olyan olvasók, akik azt gondolják majd, Varsóban minden zsidó olyan volt, mint a Krochmalne utca lakói.

Valószínűleg igazuk volt az is­mert zsidó kritikusoknak, amikor er­ről írván rámutattak, hogy Singer antropológiai leírásai, melyekben rengeteg az egzotikus és az erotikus szín, eltorzítják a lengyel zsidóság igazi arcát. A Singer tehetsége, elbe­szélő stílusa és ereje iránti tiszteletből azonban állandóan felmentést kere­sünk számára, kibúvót, mondván Singer könyveit vélhetően inkább in­telligensebb olvasók veszik kézbe, olyanok, akik képesek megkülönböz­tetni a korpát a liszttől. Csak a Fertő „szaga” fog megmaradni a levegő­ben.

(Forverts, 1991. december 13.)

199

Jiddisből fordította Szabó Veronika

Címkék:1992-02

[popup][/popup]