A diktatúra dokumen

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A diktatúra dokumen­tumai kerestetnek!

Mint azt olvasóink nyilván tudják, a törvény értelmében minden ma­gyar állampolgárnak joga, hogy az 1989 előtt keletkezett és személyé­ről szóló titkosszolgálati anyagokba betekintsen az e célra létrehozott Történeti Hivatalban.

Kérjük olvasóinkat, hogy ha a sze­mélyükről szóló dokumentációt át­nézték, és abban a zsidó közösség­re vagy személyekre, megfigyelésük­re, esetleges zaklatásukra vonatko­zó anyagokat találnak, lépjenek kapcsolatba szerkesztőségünkkel, vagy juttassák el címünkre a nyilvánosságra hozni kívánt dokumentumokat.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]