A Biblia bensőséges értelmezője

Írta: Komoróczy Géza Schweitzer József - Rovat: Archívum, Hagyomány, Hazai dolgaink

Meir Weiss (Weiss Pál) Budapesten született, 1908. december 18-án. Egyetemi tanulmányait ugyancsak Budapesten végezte, a Pázmány Péter (ma: Eötvös Loránd) Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1929 és 1932 között. Doktori értekezését ugyanitt védte meg, 1932-ben. Az agáda Jonathan ben Uzziél targumában: Jósua és a Bírák k. c. értekezésével. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan az Országos Rabbiképző Intézetben végezte rabbitanulmányait, és szerzett rabbi-diplomát, 1933-ban. Pályája első szakaszában mint rabbi működött, először Hódmezővásárhelyen (1934), majd pedig, 1937-től egészen a deportálásig Debrecenben, ahol is a neológ hitközség főrabbija volt. 1945-ben az akkori Palesztinába távozott. Az Ország-ban kezdettől fogva tanári, szak-írói és tudományos munkának szentelte erejét, idejét, életét. Hosszabb időn át középiskolai tanár, majd iskolaigazgató volt. 1957-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Bar-Ilan Egyetemen (Ramat Gan), majd pedig 1961-től nyugdíjazásáig Jeruzsálemben a Héber Egyetem bibliatudományi tanszékét töltötte be. Számos más elismerése mellett a legnagyobb: hazájának a legmagasabb tudományos kitüntető díja, az „Izrael Prize”, amelyet tudományos munkásságáért 1990-ben kapott meg.

Meir Weiss (Weisz Pál) legelső tudományos értekezése a magyarországi és nemzetközi zsidó tudományosság jelentős folyóiratában jelent meg, a budapesti Ha-Cófe hasábjain, a szijuta, „lidérc” szó jelentéstartalmáról, héber, arámi, perzsa hagyományos és nyelvészeti adatok alapján. Mint debreceni főrabbi, működése során kapcsolatba került a város szellemi és társadalmi életének jelentős személyiségeivel, köztük a református egyház ugyancsak nagytudományú biblikus tudósaival. Nem egy akkor kötött tudományos barátsága életre szóló kapcsolattá fejlődhetett: Weisz Pál hebraisztikai segítségére évtizedek óta hivatkoznak a magyar hebraisták. Mint kezdetben, később is, egész munkásságát a szó teljes értelmében vett és kritikai szemléletében is elfogulatlan tudományosság jellemezte.

Igazi átütő tudományos sikereit Meir Weiss professzor életének már Izraelhez fűződő éveiben érte el. Egyik mestere, a beilleszkedés során támogatója és barátja, a Magyarországhoz is szoros – ha csak közvetett szellemi – szálakkal kapcsolódó Ephraim Urbach professzor egész élete során hirdette, hogy a tudományban, a zsidó tudományokban, a hagyomány könyveit tanulmányozva is, az értelmezésnek a legszigorúbban mérlegelő objektív tudomány módszereit kell alkalmaznia: azokat a tudományos módszereket, amelyeket a szövegértelmezés más ágaiban is használunk. Meir Weiss a Biblia értelmezése terén tűnt ki eredeti tudományosságával Izraelben, az Országban. E tárgykörben publikált munkái, héber és angol könyvei, héberül, németül és más nyelveken közzétett számos tanulmánya, otthon és külföldön tartott előadásai, és a nemzetközileg is jelentősnek ismert és világszerte mint ilyen fogadott két angol nyelvű könyve, a The Story of Job’s Beginning (1983) és a The Bible from Within (1984) az ősi rabbinikus hagyomány szelleméhez hűségesen, amely hagyomány és módszer szerint a Biblia szövege önmagából érthető és önmagából minden rejtett elemét figyelembe véve magyarázandó: rabbinikus szellemben, de ugyanakkor, mert nincs köztük ellentmondás, a modem nemzetközi bibliatudomány, textológia, filológia, nyelvészet, irodalomelmélet, irodalmi és történeti kritika minden eredményének felhasználásával tárgyalják, számos ponton eredeti és meggyőzően új értelmezésre jutva, a Biblia kisebb-nagyobb szakaszait, szövegrészleteit. Meir Weiss a tudományos világ szemében a Biblia belülről való és bensőséges értelmezésének: igazi megértésének nagy tudósa.

Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport és Weiss professzor hajdani alma mater-e, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke különösen büszke arra, hogy az elmúlt évek során két alkalommal is abban a megtiszteltetésben részesülhetett, hogy R. Meir mint vendégprofesszor tartson előadásokat diákjaink és tanáraink számára; órái mindörökre emlékezetesek maradnak azok számára, akik részt vehettek rajtuk.

A M. Tud. Akadémia és a Judaisztikai Kuratórium úgy véli: az 1991 évi Bacher Vilmos Emlékérmet, a magyar tudományos élet legmagasabb kitüntetését a hebraisztika, judaisztika és zsidó tudományok körében, Meir Weiss professzor esetében, mint eddig is, olyan tudósnak adja, aki valóban méltó rá, olyan személyiségnek, aki hozzájárult ahhoz, itthon és Izraelben egyaránt, hogy a hebraisztika és a zsidó tudományok a magyar szellemi életben méltó megbecsülést kapjanak.

Az MTA Judaisztikai Kuratóriuma nevében:

Komoróczy Géza Schweitzer József

A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztályának Judaisztikai Kuratóriuma az 1991. évi Bacher Vilmos Emlékérmet Dr. Meir Weiss nyugalmazott egyetemi tanárnak (Jeruzsálem) ítélte. Az Emlékérem átadásakor elhangzott laudáció szövegét közöljük itt.

 

Címkék:1993-06

[popup][/popup]