A bevándorlók munkalehetőségei

Írta: S.M. - Rovat: Archívum, Gazdaság, Izrael

A Joint felmérést végzett a hajdani Szovjetunióból érkezett 24-64 év közötti 1200 ólé között. Az 1989 és 1992 között érkezettek mintegy 35 százaléka akadémiai vagy más tudományos ranggal rendelkezik, míg az izraeli átlag csak 9 százalék.

Az új bevándorlók teljesen átalakították az izraeli munkavállalók foglalkozás szerinti megoszlását. Az elmúlt három évben, a mérnökök megkétszereződtek, míg az orvosok száma 70 százalékkal lett magasabb.

Meglévő diplomáik ellenére jó néhány újonnan bevándorolt szakem­ber kényszerült arra, hogy a SZU-ban megszerzett szaktudását a nyugati követelményekhez igazítsa, vagy arra, hogy saját szakmájában új területre spe­cializálódjon annak érdekében, hogy az izraeli piac szükségleteinek meg­feleljen.

A felmérés arra utal, hogy a beván­dorlók foglalkoztatottsága nagyjából megfelel az izraeli átlagnak: a 78 százaléka, illetve a nők 49 százaléka talál magának munkát. Az is kiderült, hogy az új bevándorlók mintegy 23 százaléka saját szakmájában tud elhe­lyezkedni már megérkezése évében, s 54 százaléka talál képesítésének meg­felelő munkát, ha már két évnél többet eltöltött az országban.

Az olék beilleszkedését segíti, hogy többféle lehetőségük van a héber nyelv elsajátítására, és az is, hogy az újonnan bevándoroltak többsége vállalja: míg képzettségének megfelelő munkát talál, eredeti szakmájától távol esőbb területen dolgozik. Különféle tan­folyamok, átképzések vezetik vissza őket eredeti hivatásukba. A már több mint két évet Izraelben tartózkodó bevándorlók mintegy 40 százaléka vett részt efféle tanfolyamokon.

Ugyanakkor néhány csoport nehe­zebben találja meg helyét, különösen az idősebb korosztály tagjai, bár két év elteltével az 55 évesnél idősebb férfiak mintegy fele, míg a nők 16 százaléka helyezkedett el. A felmérés arra is fényt derített, hogy az új bevándorlók 28 százaléka saját vállalkozás beindítását tervezi, s mintegy 8 százalékuk már meg is tette az első lépéseket ennek megvalósítására.

Az újonnan bevándoroltak 94 száza­léka Izraelben akar maradni, s való­színűleg ez is magyarázza azt a törekvésüket, hogy integrálódjanak az ottani munkaerőpiacba.

S.M.

Címkék:1994-02

[popup][/popup]