80 millió német márka Kelet-Közép-Európa egykori häftlingjeinek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

A német parlament, a Bundestag decemberben a hazai és a külföldi közvélemény, mindenekelőtt pedig az érintettek számára váratlan határozatot hozott: a jövő évben 30 millió márkát, 1999-ben hasonló összeget, majd 2000-ben 20 milliót, összesen tehát 80 millió márkát juttat hat volt szocialista országban élő, deportálást elszenvedett zsi­dóknak. A Bundestag döntése azért meglepő, mert az azt megelőző hónapokban a né­met hatóságok változatlanul kitartottak álláspontjuk mellett: a létező szocializmus fel­számolása után sem adnak kártérítést Kelet-Közép-Európa egykori üldözöttjeinek.

Dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának helyettes veze­tője a Szombatnak elmondta, hogy a kártérítést Albániában, Magyarországon, Románi­ában, Szlovákiában, az egykori Jugoszláviában és a volt Szovjetunióban még élő egy­kori üldözöttek kapják, s a jóvátételt országonkénti mai számarányuk szerint osztják el a németek.

A kártérítést német részről a pénzügyminisztérium bonyolítja, míg a magyar kormány elképzelése szerint az érkező összeget a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány folyósít­ja majd, itt kell az igényeket bejelenteni. Lapzártánkig azonban a német kormánytól a Bundestag határozatáról hivatalos értesítés nem érkezett Budapestre, nem találkoztunk erről szóló hírrel a külföldi zsidó lapokban sem.

Durva becslések szerint a térségben a jogosultak száma 40-80 ezerre tehető, így 1000-2000 márka juthat számukra, míg a régebben kártalanítottak egyszeri jelentős összeg mellett életjáradékban részesültek.

Címkék:1997-02

[popup][/popup]