Heisler András: A Mazsihisz vezetése a neológia jövőjéért felelősen dolgozik

Írta: Mazsihisz / Heisler András - Rovat: Belpolitika, Politika

Van nekünk éppen elég bajunk ahhoz, hogy azt saját magunk gyarapítsuk. Frölich főrabbi hirtelen lemondását ide lehet sorolni. Sokkolóan ért mindenkit a hír, s a lemondásból valójában semmi nem derül ki, nem tudhatja meg senki, mi a valódi ok – fogalmazott Heisler András a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke a szövetség képviselő-testületi tagságának ma reggel elküldött levelében.

Heisler András (Fotó: Káldori Dániel)

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) ma transzparensen működik. Az elnök munkájáról negyedévente rendszeres, részletes írásbeli tájékoztatás készül, s a közgyűléseken a Szövetség működéséről, stratégiájáról, rendszer összefüggésekről vetített prezentációban kapnak tájékoztatást a küldöttek. A MAZSIHISZ vezetéséhez beérkező jelzések, feszítő gondok, kritikák és kérések figyelembe vételével alakul a Szövetség stratégiája.  Nincs zsákbamacska, nincs sötétben tapogatódzás, mindenki tisztában lehet a MAZSIHISZ irányultságával, terveivel, gondjaival. Ami a közgyűléseken a szervezet koncepciójáról elhangzik, arról rendszeresen szavaznak a tagok.  Legutóbbi, decemberi közgyűlésen újra – az egyszerűség kedvéért – mondatonként szavazott a grémium.  Íme az eredmény :

3/2017. (12.03.) A MAZSIHISZ Közgyűlése 58 igen, 3 tartózkodás és 3 ellenszavazattal elfogadja, hogy egyetért a változó világra nyitott zsidóság szlogennel és annak tartalmával.


4/2017. (12.03.) A MAZSIHISZ Közgyűlése 55 igen, 5 tartózkodás és 4 ellenszavazattal elfogadja: Fontosnak tartja a Szövetség vallási aktivitásával a magyarországi zsidóság széles rétegeit elérje. Tudomásul veszi a neológ vallási irányzaton belüli sokszínűséget.

5/2017. (12.03.) A MAZSIHISZ Közgyűlése 62 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadja, hogy támogatja a szuverén öntudatos zsidó közösség megteremtésének törekvéseit.

A MAZSIHISZ legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés. Határozatait mindenkinek, legfőképpen a választott vezetőknek be kell tartania. Frölich főrabbi véleménye eltér a közösség véleményének többségétől. Ő elvárná, hogy a neológ vallási irányzat ne sokszínűen, hanem az általa leírtak alapján működjön, s a változó világra való nyitottságot a reformmozgalmak irányába történő elmozdulásként értelmezi. A MAZSIHISZ vezetése már sokszor deklarálta: nem vallási reformokról beszélünk, hanem azokról a zsidó tízezrekről, akiket eddig nem sikerült elérnünk. „Ha megvan a minjen, akkor minden rendben” – mondta a főrabbi úr legutóbbi közgyűlésünkön. A MAZSIHISZ stratégiája azonban nem erről, hanem a szekuláris, jelenleg szervezetünkhöz nem, vagy alig kötődő zsidók megszólításáról szól.

A közgyűlési vita során Frölich főrabbi álláspontját 80 % felett utasította el a közösség. Lemondását megelőző napon pedig az ORZSE megbízott rektorának megszavazásakor maradt a vezetőségi tagokkal szemben meghatározó kisebbségben. Lemondásából nem derül ki, ez volt-e az utolsó csepp számára, ami miatt elköszönt Országos Főrabbi pozíciójától. Fontos lenne, ha a nagy nyilvánosság felé kiadott közleményének magyarázatával is megtisztelne bennünket.

Mindenesetre a MAZSIHISZ vezetése a neológia jövőjéért felelősen dolgozik, s nagyra becsüli Frölich Róbert rabbinikus tudását és a közösség iránti elkötelezettségét.

Demokratikus szervezet vagyunk. Mindenkinek joga van saját véleményét megfogalmazni. Közösségi döntést követően azonban a választott vezetőnek (elnöknek, igazgatónak, országos főrabbinak) kötelessége azt betartani. Megteheti persze, hogy nem ért egyet vele, de akkor le kell mondania. Frölich főrabbi ezt tette, mikor deklarálta, hogy a folyamatoknak „nem akar sem felelős poszton lévő passzív szemlélője, sem aktív gátja lenni”. Döntését következetesnek tartom és elfogadom.

Címkék:Frölich Róbert, Heisler András, neológia

[popup][/popup]