Van földje Izraelben?

Írta: Dr. Nádas Gábo - Rovat: Archívum, Egyéb, Izrael

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

Izraeli utam során hallottam a követ­kező történetet, mely talán más számá­ra is érdekes lehet. A század első évtize­deiben sok helyen rendeztek gyűjtést bevándorlók számára történő megvásár­lásának segítésére. Az ezekből a pén­zekből vásárolt földek sok esetben a kö­zösség tulajdonába kerültek, de előfor­dult az is, hogy annak bejegyzett tulajdo­nosa a pénzt adó magánszemély lett.

Egy izraeli ügyvéd kollégámnak sike­rült egy adott ingatlan nyilvántartásban szereplő adatai alapján a külföldön élő tulajdonos felkutatása. Az izraeli hatósá­gok előtt a tulajdonjogot a ma élő leszár­mazott azzal a levéllel igazolta, melyben az ügyletben közreműködő személy a föld megszerzéséről az (eredeti vagy az előző) örökhagyót tájékoztatta.

Amennyiben ilyen tulajdonra utaló bizonyítékot valaki a családi levéltár­ban őrizne, izraeli kollegám készséggel vállalja az ingatlan esetleges meglété­nek felkutatását. (A munka költségeit a remélt haszonból való részesedés fejé­ben külön térítés nélkül vállalja.)

A magam részéről is örömmel segíte­nék ilyen elveszettnek hitt) tulajdon felkutatásában és kérem a t. Szerkesz­tőséget, hogy az olvasók esetleges ilyen jellegű megkereséseit részemre továbbítsa. Az olvasókat kérem, hogy a Szerkesztőség munkájának könnyítése érdekében a nekem ebből a célból kül­dött levelek borítékára írják rá, hogy „Ingatlan Izraelben”.

Dr. Nádas Gábor ügyvéd

 

Címkék:1997-09

Summary

The financial situation of the Szombat is still critical. We had better not to expect the state or major Jewish...

September 1997 Issue

September 1997 The financial situation of the Szombat is still critical. We had better not to expect the state or...

Close