Horthy-szobor avatás: “A keresztyéni közösséget lejáratva…”

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Püspöki nyilatkozat “a provokatív politikai akcióról”.

Nyilatkozat a 2013. november 3-án, vasárnap délelőtt a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán.

Szabó István református püspök

Szabó István református püspök elítéli a Szabadság téri református templomban történteket.

Alulírott, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a 2013. november 3-án, vasárnap délelőtt a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására irányuló vizsgálatra kértem fel, különös tekintettel arra, hogy ifj. Hegedűs Loránt magatartása megfelel-e a lelkészekről szóló törvény 91.§-a 1)a, h; i; j; pontjainak, vagyis megtett-e mindent egyháza jó híréért, kerülte-e megbotránkozást kiváltó magatartást, tartózkodott-e olyan tevékenységtől, amely megoszthatja egyháza közösségét.

Hegedűs Loránt

ifj. Hegedűs Loránt, “provokatív politika akciója” közben. Kiverte a biztosítékot egyházánál is.

A vizsgálat lefolytatásáig csak megütközésemet tudom kifejezni, hogy egyházunk közfelfogását és korábbi megnyilatkozásait semmibe véve, a keresztyéni közösséget lejáratva a Szabadság téri református templomban  provokatív politikai akciót szerveztek, amelynek politikai hasznát máris ki-ki maga láthatja, ám egyházunk tisztességének és a lelkipásztori szolgálat becsületének okozott kára beláthatatlan.

Dr. Szabó István
püspök

Forrás: Parókia Portál 

 

[popup][/popup]