Misna magyarul – Kidusin 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A nőt háromféle módon „vásárolják”, és a nő az eljegyzéstől kétféle módon váltja meg magát. Megvásárolható pénzzel, írásos kötelezvénnyel vagy közösüléssel. A nő szabadságát vagy váló levéllel, vagy a jegyese halálával válthatja meg.

zsidó eljegyzési gyűrű

Misna, magyarul Ismétlés (héberül  מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Kidusin1 (házasságkötés) traktátus

A Kidusin traktátus a házasságkötés aktusáról szól és a Násim rend részét képezi. A traktátusnak négy fejezete van és negyvenhat misnája. A Kidusin szó szerint a menyasszony „megszentelését” jelenti (házasság céljából). A házasság neve: niszuin.

 

Kidusin 1/1

A nőt háromféle módon „vásárolják”, és a nő az (eljegyzéstől) kétféle módon váltja meg magát. (Megvásárolható) pénzzel, írásos kötelezvénnyel vagy közösüléssel. A pénzről Sámáj iskolája azt mondja: dínárral, vagy annak értéke szerint. Hilel iskolája szerint prutával[1], vagy a prutá értéke szerint. Mennyit ér a prutá? Az olasz iszer nyolcadát. (A nő) szabadságát vagy váló levéllel, vagy a jegyese halálával válthatja meg. A jevámá[2] megvásárolható közösüléssel. A jevámá szabadságát hálicával[3], vagy a levír (jávám) halálával vásárolhatja meg.

 

Kidusin 1/ 2

Héber rabszolgát pénzen vagy írásos kötelezvénnyel vásárolnak. A rabszolga pedig megvásárolja a szabadságát (letöltött) évek számával, a jovel-lel (jubileumi év)[4] és a hátralévő pénz (adósság) értékének kifizetésével. Jobban jár a héber rabszolgalány, aki (a pubertás kor) jeleivel megválthatja magát. A héber rabszolga, akinek átfúrták a fülcimpáját, mivel ezzel az aktussal[5] megvásárolja magát, valamint a jovel-lel is, vagy a gazdája halálával.

 

Kidusin 1/ 3

Kánaánita rabszolgát[6] pénzen, írásos igazolással és elbirtoklással[7] vásárolnak. Rabbi Meir szerint a rabszolga megváltja a szabadságát mások által (a mások) pénzén, váltóval vagy a saját pénzén. A Bölcsek hozzáteszik: pénzzel, feltéve, hogy a pénz másoké, vagy mások által adott váltóval.

 

Kidusin 1/ 4

Nagy méretű háziállatot úgy vásárolnak, hogy „átadják”[8] a vásárló félnek, kis méretű háziállatot pedig „emeléssel”, ezek Rabbi Meir és Rabbi Eliezer szavai. Bölcsek szerint a kis méretű állatot „húzással”[9] vásárolják.

 

Kidusin 1/ 5

Tulajdont (ingatlan), mely anyagi biztosítékot tartalmaz, pénzzel, (hagyatéki) dokumentummal és elbirtoklással vásárolnak. Ingóság, amelyben nincs anyagi biztosíték, „húzással” vásárolható. (Ingatlan) tulajdon, melyben nincs anyagi biztosíték, megvásárolható (másik) tulajdon fejében melyben van anyagi biztosíték, vagy váltóval, vagy elbirtoklással. Olyan ingóságokat, melyekben nincs anyagi biztosíték, együtt említik és esküvel igazolják azokkal az ingóságokkal, melyekben van anyagi biztosíték.

 

Kidusin 1/6

Bármilyen dolog felhasználható fizetési eszközül egy másik dologgal szemben, ha az már a másik fél tulajdonába került. Ekkor a másik fél tartozási kötelezettséget észlel az első fél részéről. Ha valaki egy ökröt tehénre cserél vagy szamarat ökörre, amint magához vette az állatot (pl. húzással) a másik fél tartozik a cserébe ajánlott állattal, (még akkor is, ha a vásárlást még nem vitték végbe). A Szentély fizetési eszköze a pénz, egy közönséges ember fizetési eszköze pl. elbirtoklás, de lényegében a Szentély által vásárolt (pl. áldozati állat) egyezhet a közönséges ember számára juttatott csereeszközzel.

 

Kidusin 1/7

Az apának vannak kötelezettségei[10] a fiával szemben, ezek alól az asszony fel van mentve. A fiú kötelezettségeit az apával szemben,[11] mind a férfiak mind pedig a nők tiszteletben tartják. Minden olyan parancsolatot, amit meghatározott időre előírnak, csak a férfiak számára köteleznek (ilyen a cicit, sófár, luláv). Olyan parancsolatok, amelyek nem kapcsolódnak meghatározott időhöz, mind a férfi mind pedig a nő számára kötelezők. Kivéve a „ne vágjátok le kerekre hajatok szélét” és a „ne rontsd el a szakállad szélét” (Lev 19, 27) és a papra vonatkoztatott parancsolat: „halottal ne tisztátalanítsa meg magát népei között” (Lev 21, 1).

 

Kidusin 1/8

Az áldozati rítus szokásai elsősorban a férfiakra vonatkoznak, ilyenek az állat fejére tett kéz, az állat lengetése, az oltárhoz való közelítése, a füstölő előtt három ujjal való markolás, az átlukasztás (madáráldozatnál) a vér átvétele és hintése. Ez alól kivétel a szotá (vétkes nő) étel áldozata és a nezirá, aki az állat lengetésben is eljár.

 

Kidusin 1/9

Minden olyan parancsolat, amely földhöz kapcsolódik, csak Erec – Jiszráel földjére érvényes. Azokat a parancsolatokat melyek nem függnek a földtől, Izraelben és azon kívül egyaránt megfigyelik, ez alól kivétel az orlá és a kilájim.[12] Rabbi Eliezer azt mondja: az új gabona szabálya kivétel.

 

Kidusin 1/10

Azt, aki egyetlen parancsolatot teljesít,[13] megjutalmazzák, napjait meghosszabbítják, és földet is örököl. Aki nem teljesít egyetlen parancsolatot sem, nem tesznek jót vele, nem örököl a földből, és napjai nem hosszabbodnak meg. Aki jártas a Bibliában, a Misnában és a jó modorban, nem hajlik a bűnre. „A háromszoros fonál nem egy hamar szakad el” (Kohelet – Prédikátor 4, 12). De, akinek ismerete hiányos a Bibliában, a Misnában és a jó modorban, az nem a mi világunk embere.

 

[1] prutá: a legkisebb pénzegység: pl. fillér.

[2] Jevámá: gyermektelen özvegy, aki elhunyt férjének testvérével házasodik.

[3] Hálicá: az özvegyasszony felmenti sógorát a házassági kötelezettség alól. Ezen aktus neve: hálicá: a szandál lehúzása.

[4] A jovel idején minden héber rabszolga automatikusan szabad lesz.

[5] A fülcimpa átlukasztásával, hat év elteltével, a héber rabszolga kifejezésre juttatja, hogy a gazdájáénál marad.

[6] Kánaánita: Nem héber.

[7] Elbirtoklás: héb. házáká, a megszokás jogot formál.

[8] Átadják: héb. meszirá. Az utcán történik, „semleges” területen.

[9] Húzás: héb. mesihá: a vásárló magához húzza az állatot.

[10] kötelezettség: pl. körülmetélés, Tóra tanulás, stb.

[11] Fiú kötelezettségei: tisztelet a szülőkkel szemben.

[12] Orlá: ez esetben a fák új (első három év) gyümölcse, kilájim: gyapjú és pamut fonalak keverékéből készült ruha, de itt a kilájim sel hakerem-ről esett szó.

[13] Jócselekedeteinek száma eggyel több mint a rosszak.

Címkék:Kidusin, Misna

[popup][/popup]