Misna magyarul – Jevamot 5

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Mi a szabály (egy levir és két sógornő esetében)? Eljegyezi az egyiket, majd eljegyezi a másikat, a sógornők számára két válási levél és hálicá szükséges.”

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Násim (Asszonyok) rendjének első traktátusa a Jevamot, (magyarul sógorházasság) szabályaival foglalkozik. Ha valakinek a fiútestvére gyermek nélkül meghal, az illető (ugyanattól az apától) köteles feleségül venni az özvegyet, hogy „nevet” állítson az elhunytnak, (ld. MTörv 25, 5-10).

Az ilyen házasságkötés neve héberül jibum (latinul levirátus). Ha a testvér családi állapotát folyatni kívánó férfi, héb. jávám, vagy a férfitestvérnek szánt asszony (jevámá) nem akarják folytatni a rokoni kapcsolatot, akkor a jibum helyébe lép a hálicá, a házasság alól való felmentés, szimbolikus módon a szandál lehúzása, amely a családon kívüli házasság számára is szabaddá teszi az özvegyet.

 

Misna Jevamot 5

 

Jevámot 5/1

Rábán Gámliel azt mondja: „nincs get get után,[1] máámár se máámár után,[2] és együtthálással (létesített házasság) sem történik együtthálás  után, és hálicá sem hálicá[3] után.” Bölcsek (ezzel szemben) azt mondják: lehet get get után, máámár máámár után, de együtthálást nem követheti együtthálás, a hálicát sem követi hálicá.

 

Jevámot 5/2

Hogyan értsük (a fentieket)?[4] Ha valaki máámár (eljegyzi) elhunyt testvére özvegyét (Jevámá), és ezt követően válási okmányt ad, a Jevámá a levírrel szemben hálicát végez. Máámár és utána hálicá: az özvegy get-et kap. Ha eljegyezte és elhálták, a férfi eleget tett a levirátus parancsolatának.

 

Jevámot 5/3

Ha a levír válási levelet ad (testvére özvegyének), azután eljegyzi őt, akkor (második) válási levélre is szükség lesz, és hálicá-ra. Ha elvált, és együtt laktak, akkor új válási levelet kell adni, amelyet hálicá követ.[5]

Elvált és ezt hálicá követi, a hálicá után nincs semmi. Ha hálicá történt, amit eljegyzés követ, vagy válási levelet adott neki, amit hálicá követ, a hálicá után nincs semmi. Ez a helyzet egy Jevámá és a Jávám (levir) esetében, vagy két Jevámot és a Jávám esetében, egyaránt.

 

Jevámot 5/4

Mi a szabály (egy levir és két sógornő esetében)? Eljegyezi az egyiket, majd eljegyezi a másikat, a sógornők számára két válási levél és hálicá szükséges. Eljegyzi az egyiket, és elválik a másiktól, akkor (az, akit eljegyzett) válási levelet kap és hálicá történik mindegyikkel. Eljegyzi az egyiket és együtt él a másikkal, két get és hálicá szükséges. Eljegyzi az egyiket, és hálicát kap a másiktól, az elsőnek get szükséges. Getet adott az egyiknek és a másiknak, mindkettőnek hálicá a vége. Get-et adott az egyiknek, és együtt élt a másikkal, a másiknak get-et kell kapni és hálicá végrehajtása szükséges. Get-et ad az egyiknek és eljegyzi a másikat, a másiknál válás és mindkettőnél hálicá. Get az egyiknek és hálicá a másiknak. A hálicát nem követi semmi.

 

Jevámot 5/5

(a ) A levír hálicát végez, az egyik és a másik (sógornővel), (b) hálicát (az egyikkel) és eljegyezi (a másikat), (c) get-et ad és együtt hál a másikkal, (d) együtt hál mindkettővel, (e) vagy együtt hál az egyikkel és a másikat eljegyzi, (f) get-et ad az egyiknek, és hálicát a másiknak. A hálicá után nincs semmi.[6]  A levir és két sógornő, vagy két levir és egy sógornő viszonylatában nincs különbség.

 

Jevámot 5/6

(Ha a levír és egy sógornő esetében) a levír háluc (hálicát gyakorol) és utána eljegyezi ugyanezt a sógornőt, vagy get-et ad és utána együtt él vele, vagy együtt él vele, majd eljegyzi, vagy get-et ad, és hálicát gyakorol –  a hálicá után nincs semmi. Nem számít, hogy a hálicá elsőnek volt, közben vagy a végén. És az együttélés (együtthálás)? Ha elsőnek történik, nincs utána semmi (minden szabályt felülír), ha közben vagy a végén, ugyanaz a helyzet. Rabbi Nehemia azt mondja: az együtthálás és a hálicá egyformán meghatározó, akár elsőnek, akár közben akár a végén történik, utána nincs semmi.

[1] Héb. get: válási irat. Valakinek get-et adni: elválni valakitől. A get-et a levir adja. Pl. egy levír és két özvegy Jevámá, Rivka és Sára esete. A levír (get-et) válást kért Rivkától, de ezután nem kérhet Sárától is.

[2] Héb: Máámár eljegyzési szándék (pénzben vagy írásban), amit a jevámá-nak ad az özvegy férfi.

[3] Héb. hálicá: a gyermektelen özvegy felszabadítása a levirátus (sógorházasság) kötelezettsége alól.

[4] Fentiek: az előző misnában (5/1) mondottak.

[5] A hálicá az a művelet, amely lezárja a levirátus állapotát.

[6] Nincs a hálicá után semmi: ez a sztereotíp mondat azt a helyzetet jelöli, hogy a hálicá végez vet a levirátusi állapottal – az özvegy szabad lesz a sógorainak kötelezettségeitől.

Címkék:Jevamot, Misna

[popup][/popup]