Bereshit – Európai Zsidó Közösségi Egyetem

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Szombat információ

2008. február 12. / Szirtes Bori A fenti intézmény szervezésében február negyedikével vette kezdetét egy új előadássorozat, melynek célja, hogy – vallásától, származásától függetlenül – minden érdeklődő gyarapíthassa ismereteit a zsidó vallással és kultúrával kapcsolatban.

   
     

Mindehhez az évezredes módszert választották a szervezők: a maguk területén nagy tudással rendelkező bölcsek – egyetemi professzorok – vezetésével együtt értelmezhetünk klasszikus szövegeket, kibontva azok mondandóját, hozzájuk tanulva a témához kapcsoló, a vallásos zsidó irodalomból merített háttéranyagot.

Mindez így roppant szárazon hangzik – de egyáltalán nem az. Az előadások frissessége, érdekessége egyrészt a témaválasztással, másrészt az előadók személyiségével, stílusával magyarázható – szó sincs unalmas, mélyalvásba szuggeráló tényfelsorolásról, annak ellenére, hogy rengeteg konkrétum, történelmi, vallás- és kultúrtörténeti információ elhangzik. A lexikális adatokat lebilincselő magyarázatok, klasszikus anekdoták kísérik, kiegészítve olyan történelmi, társadalmi összefüggésekkel, amelyek életet lehelnek a többé-kevésbé ismert, ám elménkben-szívünkben gyakran a tetszhalál állapotában heverő tradíciókba.

A cél – a fentiek mellett – éppen ez: közelebb hozni a hallgatósághoz mindazt, ami érték a zsidó kultúrában, legyen az együtt gondolkodás, tanulás, a szellemi fejlődés öröme, a zsidó identitástudat magasabb szintre emelése, sajátos történelmünk, hőseink, tanítóink, nagyjaink megismerése, vagy épp a betekintés a vallás – laikusok számára sokszor átláthatatlan – ok-okozati összefüggéseibe. A küldetés sikerét a meghívott professzorok kvalitásai hivatottak garantálni. A nyitóelőadást például Yair Zakovitch, a Héber Egyetem tanára, nemzetközi hírű bibliakutató jegyezte, a következőt pedig kollégája, Avigdor Shinan irodalomtörténész – mindketten a Tóra és a Misna világába kínáltak bevezetést a nagyérdeműnek. A folytatás további szellemi ínyencségeket ígér: márciusban a fent említett témakört taglalják tovább az előadók, majd a Bar-Ilan Egyetem oktatója, Elisheva Baumgarden segítségével gyarapíthatjuk tudásunkat olyan témakörökben, mint a középkori zsidók és keresztények kapcsolata, vagy a zsidó történelem a nők szempontjából vizsgálva. Moshe Ideltől a zsidó misztika és a Kabbala titkaiból kaphatunk ízelítőt majd nyár derekán. Ezen felül hallhatunk majd előadásokat a konfliktuskezelésről a zsidó történelemben, valamint a zsidóság helyzetéről és szerepéről modern korban.

[popup][/popup]