Az MZSKE elnökségének állásfoglalása

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

A sajtóból értesültünk arról, hogy nemcsak külföldön, de most már ide­haza is aláírásgyűjtés folyik zsidó nemzetiségi képviselet ellen. Értelmiségi körökben petíciót köröznek, amelynek címzettje a magyar országgyűlés.

A széles körben tapasztalható és mesterségesen is táplált félreértések tisztázása végett leszögezni kívánjuk a következőket:

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület nem arra szerveződött, hogy politi­kai tevékenységet folytasson, noha a közéleti szerepvállalást nem utasította el soha és nem teszi ezt a jövőben sem. Feladatának a zsidóság mint kultu­rális közösség hagyományainak ápolását, a magyarországi zsidó kultúra felvirágoztatását és az ehhez szükséges társadalmi feltételek megteremtését tekinti. Nem tartja feladatának, hogy akár a zsidóság, akár a maga nevé­ben hivatalosan állást foglaljon abban a hevesen vitatott kérdésben, hogy a zsidóság Magyarországon etnikai kisebbség-e avagy sem. A zsidók vélhetőleg tekintélyes része nem tartja magát nemzeti-etnikai kisebbségnek, eh­hez joga van és ez a jog maximálisan tiszteletben tartandó. Nem vitatható el viszont az önmeghatározás joga és lehetősége azoktól sem, akik nemzeti-etnikai kisebbségnek vallják magukat és igényt tartanak a vele járó jo­gokra.

Egyesületünk tisztújító közgyűlésén úgy fogalmaztunk, hogy egy kisebb­ség nem erőltetheti rá az akaratát a többségre, a többségtől pedig elvárható a kisebbség óhajának tiszteletben tartása.

Ehhez most szükségesnek tartjuk hozzátenni, hogy ha bárki a nyilvános­ság előtt írásban vagy élő szóban abban az értelemben nyilatkozik meg, hogy a zsidóság nemzeti-etnikai kisebbség vagy ekként ismerendő el Magyarországon, az csak a saját nevében beszél, az Egyesület vagy annak vezetősége nevében nem. Nem ismerjük el senkinek a jogát, hogy az egész ma­gyar zsidóság nevében szóljon, ugyanakkor nem etnikai alapon létesült kul­turális egyesületként sem a zsidó etnikai képviseletet, sem annak elutasítá­sát nem tartjuk feladatunknak.

Demokratikus felfogásunkból és az egyén szuverenitásának tiszteletéből adódóan képviseljük azt az alapelvet, hogy mindenki számára a lelkiisme­reti szabadság kérdése, megvallja-e a maga zsidóságát és ha igen, miképpen.

Budapest, 1990. június 25.

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület vezetősége

támogatás
Pop up banner

Címkék:1990-06

[popup][/popup]