Az ígéret képviselői

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Megalakult a Habonim-Dror magyarországi szervezete

(Tudósítónktól.)

Csak az ünnepségre eljött szülő, nagyszülő, amikor maga járta bak­fisként, kamaszként a körtáncot, látott Budapesten együtt ennyi ti­nédzsert, mint ahányan összegyűltek a Goldmark Teremben, hogy 41 év betiltása után életre keltsék az ifjú cionisták mozgalmát. Még a fal mel­lett is álltak! Talán ez a zsúfoltság okozta, hogy az előadások alatt is csevegtek-csiviteltek, s még inkább, hogy az izraeli és a szarvasi tábor­ban szerzett barátok egymás viszont­látásának örültek.

A megjelentek többsége a faülte­tők zöld pólóját viselte, de sokan vették fel a szarvasi fehéret is. Nem is olyan régen sokan keseregtek azon, hogy az identitástudat és a vallásosság rohamos csökkenése miatt Magyarországon eltűnik, be­olvad a zsidóság és lám, megszület­tek, serdülnek az energikus és öntu­datos utódok. Emeli értéküket, hogy amíg a harmincas-negyvenes évek­ben az akkori fiatalok jó részét az üldöztetés vagy a holocaust okozta árvaság vitte Cionba, addig a maia­kat az otthon biztonságából és jólé­téből hozza össze az évezredek so­rán a génekben lerakódott és örök­lődött érzelem és az ész logikája.

Elsőként Újlaki György szólt ba­rátaihoz. Elmondotta, hogy három évvel ezelőtt Raj Tamás főrabbi la­kásán határozták el néhányan az if­júság összefogását, az akkori tiltá­sokra tekintettel, látszatra csupán egy vallást erősítő, hagyományőrző csapat megteremtését. Ez lett a mag­ja a most már százakat tömörítő magyarországi Habonim-Drornak.

A szónokok – Cvih Tunik, a Habonim-Dror nemzetközi főtitkára, Yehiel Leket, a Cionista Világszövetség elnökségi tagja, dr. Haim Gordon, Izrael Állam budapesti kö­vetségének tanácsosa, Josef Bross, a Szochnut budapesti igazgatója, dr. Schőner Alfréd és dr. Raj Tamás (a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület képviseletében) főrabbi, Engländer Tibor, a Magyarországi Cionista Szövetség elnöke és Jona Rosen, aki 1944-ben Szenes Anna ejtőernyős társa volt Jugoszláviában – ismer­tették a világ legnépesebb és leg­sikeresebb zsidó ifjúsági szervezeté­nek történetét, felelevenítették tet­teit Izrael felépítésében és megem­lékeztek minden zsidó ifjú példaké­peiről. Akadt, aki a Habonim-Dror magyarországi történetéről szólt, volt, aki arról beszélt, hogy a XX. század nemcsak a holocaust, hanem a zsidóság álma: Medinát Jiszrael megvalósulásának és felvirágoztatá­sának korszaka is. A Habonim-Dror megalakulását levélben köszöntötte Chaim Herzog, Izrael Állam elnöke.

Az előadások prózáját megtörték a kórusok, közte a debrecenieké. A Hatikva eléneklése után pedig nem ürült ki a terem, hanem kezdődött a hóra; hol mélabús dallamokra jár­ták, hol fergeteges gyorsasággal.

Megkérdeztem néhány fiatalt, ho­gyan került ide, mit jelent számára a cionizmus?

Ványai Adrienn: „Szüleim, bár nem tagadták származásunkat, nem erősítették bennem a zsidó tudatot. Két-három évvel ezelőtt, az általá­nos iskola elvégzésekor támadt fel bennem a vágy, hogy többet tudjak meg őseim népéről. Ezért is örültem nyáron az izraeli utazásnak, ahol nem külföldön, hanem otthon érez­tem magam. Most már érzelmileg erősen kötődöm a zsidósághoz. Csatlakozom-e a mozgalomhoz? Ta­lán … Valószínűleg!”

Ferenczy Balázs vagyok, czy-nal, ugyanis apám nemesi származású, anyám zsidó. Ez azonban sohasem okozott problémát közöttünk. Csalá­dunkban alig esett szó vallásról, zsi­dóságról. Ez engem azóta foglalkoz­tat – jelenleg a Kölcsey Gimná­ziumban a harmadik osztályba já­rok -, amióta eszmét, életideált keresek. Ezért mentem Izraelbe. Szép, az ész és a szeretet alkotta or­szágot ismertem meg. Mégsem raga­dott meg annyira, hogy cionistává váljak, bár örömmel jövök a töb­biek közé, tovább keresem a társa­dalmi ideát és ideált.”

Vince Zsuzsa: „Szüleim zsidónak neveltek, hogy büszke legyek származásomra. Ekként alakítottam sor­somat; például énekelek az Anna Frank ifjúsági kórusban és környe­zetem, társaságom zsidókból áll. Csatlakozom a Habonim-Drorhoz.”

*

A szervezet, a zuglói Jávorka Ádám utcában egy tönkrement zsi­nagógát kapott székhelyül, amit most igyekeznek helyreállítani. Aki csatlakozni akar a Habonim-Dror­hoz, az keresse fel Újlaki Györgyöt, lakása: 1119 Budapest, Boglárka ut­ca 23., fsz. 1.

Címkék:1990-11

[popup][/popup]