A Szombat válaszol

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Berkes Lajosné, Budapest. Gatter László bíró tevékenysé­géről ejt egy-két megszívlelendő szót levélírónk: „Hogy is van ez?” – teszi fel jogosan a kérdést – dr. Péntek László bí­rótól elvették a Szent Korona és annak szerkesztője, Romhányi ügyének tárgyalását (a vád közösség elleni izgatás), és átadták a felsőbb igazságügyi szervek Gatter Lászlónak. Jo­gilag nagyon is kifogásolható indoklással. Gatter viszont írja B.L. mint a demokrácia „elkötelezett híve” a sajtó sza­badságát és a szólásszabadságot féltve sehogy se bírta elha­tározni magát, hogy elmarasztalja Romhányi úrékat. Ezek után sietett dr. Balsai István Gatter Lászlót a Pest Megyei Bíróság elnökének kinevezni. Lám, önként adódik a követ­keztetés, így is lehet manapság érdemeket szerezni és a ranglétrán feljebb lépni. „Kérdem a tisztelt szerkesztőséget – így B.L. – nem kellene-e Önöknek kihegyezett tollal megszellőztetni az esetet?”

Némi iróniával: ezt az ügyet bármeddig szellőztetik, büdös marad. De félretéve a tréfát, reméljük, az Alkotmánybíróság döntése nyomán immár rövidesen megszületik az elmarasztaló ítélet.

Weisz Sándor, Budapest. „Bélyeggyűjtés a szenvedélyem. Mégpedig zsidó témájú bélyegek érdekelnek” – írja W.S. le­velében. Legutóbb kellemes meglepetésben volt része. „A zsidók spanyolországi kiűzetése 5oo. évfordulója alkalmá­ból nagyon értékes, ízléses kivitelű blokkot bocsátottak ki Iz­raelben. S izraeli gyűjtőtársaim megküldték nekem az új bélyegsort.” Szinte egyidejűleg érkezett W.S. számára Bul­gáriából hasonló témájú bélyeg: az első szefárd zsidók bul­gáriai letelepedésének 5oo. esztendejére emlékeztető darab. Levélírónk ezzel kapcsolatban megjegyzi: a bolgárok meg­tagadták a zsidók deportálását a negyvenes években. A bolgár főpapok kimentek az utcára tüntetni, s így juttatták kifejezésre tiltakozásukat az Európában folyó deportálások ellen. (Bár nálunk is megtették volna!) „Nem lehetne erről bővebben írni a Szombatban?” – kérdi W.S. Válaszunk: le­het, és az ősz folyamán próbálunk sort keríteni rá.

Szigetvári Éva, Bécs. „Az volna az óhajom – írja -, hogy a Szombat behatóbban foglalkozzon az ifjúság problémáival. Elsősorban a zsidó ifjúságra gondolok, vagyis legyen a lap ifjúság centrikusabb. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a zsi­dó társadalmi élet jelentős karéja a három zsidó gimnázium és az ifjúsági szervezetek körül tömörül. Épp ezért a problé­máikkal, gondjaikkal, örömeikkel többet kellene foglalkoz­ni a lapnak. Elnézést a kritikai észrevételekért.”

Nincs elnézés – nem szükséges -, igaza van. Igyekszünk.

Címkék:1992-06

[popup][/popup]