„1944” és a magyar társadalomtudományok

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Konferencia az MTA TK Szociológiai Intézet és a 20. Század hangja Archívum és Kutatóműhely szervezésében

Időpont: 2014. Október 16. 9 óra
Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jakobinus terem, Budapest I.Országház u.30.

2014-ben a magyar holokauszt 70. évfordulójára emlékezünk. Az akadémiai antiszemitizmus, a revizionizmus és a két világháború közötti faji ideológiák térhódítása a magyarországi társadalomtudományos gondolkodásban és intézményrendszerben eddig ritkán került az eszmetörténet homlokterébe. Egynapos konferenciánkon azt a kérdést járjuk körül, hogy a nemzetiszocialista szellem és a faji politika miképp és milyen mértékben vált részévé a két világháború közötti egyetemi és akadémiai életnek, hogyan és milyen mértékben alakította a korabeli társadalomtudományi gondolkodást és kutatásokat és milyen hatást gyakorolt a szellemi műhelyekre. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a korszak uralkodó társadalomtudományos és áltudományos irányzatai a korban milyen ideológiai szerepet töltöttek be.
A szociológia mellett a történettudomány, a néprajz, a közgazdaságtudomány, a társadalomföldrajz, a társadalomstatisztika, a filozófia és a pszichológia köréből hívtunk előadókat, hogy mutassák be saját tudományterületük történetében ezeket a tendenciákat.

1944konferencia-page-001

További információ a rendezvény honlapján.

támogatás
Pop up banner1

Címkék:Holokauszt emlékév

[popup][/popup]